Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 1

”Låt ditt kungarike komma”

”Låt ditt kungarike komma”

KAPITLETS HUVUDTANKE

Vad Jesus lärde om Guds kungarike

1, 2. Vilka ord som Jehova själv uttalade fick tre av Jesus apostlar höra, och hur reagerade de?

OM JEHOVA GUD uppmanade dig att göra någonting, hur skulle du då reagera? Skulle du inte vara ivrig att göra vad han än bad dig om? Helt säkert!

2 Någon gång efter påsken år 32 v.t. fick tre av Jesus apostlar, Petrus, Jakob och Johannes, vara med om just detta. (Läs Matteus 17:1–5.) När de var tillsammans med Jesus ”på ett högt berg” fick de i en syn en förhandsglimt av honom som himmelsk kung. Synen var så verklig för Petrus att han försökte medverka i den. Medan Petrus talade bildades ett moln ovanför dem. Och sedan fick han och de andra höra något som bara en handfull människor haft förmånen att få höra – Jehovas egen röst. Jehova bekräftade att Jesus var hans son och sa: ”Lyssna till honom.” Apostlarna följde den här uppmaningen. De lyssnade till det Jesus lärde och uppmanade andra att också göra det. (Apg. 3:19–23; 4:18–20)

Jesus talade mer om Guds rike än om något annat ämne.

3. Varför vill Jehova att vi ska lyssna till hans son, och vilket ämne är det bra att vi sätter oss in i?

3 De här orden, ”lyssna till honom”, nedtecknades i Bibeln för att vi skulle ha nytta av dem. (Rom. 15:4) På vilket sätt? Jesus är Jehovas språkrör, och han undervisade alltid om det som hans Far ville att vi skulle få veta. (Joh. 1:1, 14) Det ämne Jesus talade mest om var Guds kungarike, den styrelseform där Jesus Kristus och hans 144 000 medregenter är kungar i himlen. Det är därför bra att vi sätter oss in i det här viktiga ämnet. (Upp. 5:9, 10; 14:1–3; 20:6) Men först ska vi se varför Jesus talade så mycket om Guds kungarike.

”Av hjärtats överflöd ...”

4. Hur visade Jesus att Guds rike låg honom varmt om hjärtat?

4 Guds rike ligger Jesus varmt om hjärtat. Varför säger vi så? Därför att ord säger mycket om vad som finns i någons hjärta, vad som verkligen är viktigt för den personen. Jesus själv sa: ”Av hjärtats överflöd talar ju munnen.”  (Matt. 12:34) Jesus tog alla tillfällen att tala om Guds rike. Det här riket nämns på mer än 100 ställen i de fyra evangelierna, och oftast i uttalanden av Jesus. Han gjorde det till temat för sitt budskap och sa: ”Också för andra städer måste jag förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det är för detta jag har sänts ut.” (Luk. 4:43) Efter sin uppståndelse fortsatte Jesus att tala om Guds rike med sina lärjungar. (Apg. 1:3) Ja, hans hjärta brann för Guds rike, och det fick honom att tala med andra om det.

5–7. a) Hur vet vi att Guds rike ligger Jehova varmt om hjärtat? Illustrera. b) Hur kan vi visa att Guds rike ligger oss varmt om hjärtat?

5 Guds rike ligger även Jehova varmt om hjärtat. Hur vet vi det? Kom ihåg att Jehova sände sin enfödde son till världen; han är källan till allt som hans son sa och lärde. (Joh. 7:16; 12:49, 50) Han är också källan till allt som finns nedtecknat i evangelieskildringarna om Jesus liv och tjänst. Tänk på vad det innebär.

Det är bra att vi alla frågar oss: Är Guds rike något som ligger mig varmt om hjärtat?

6 Föreställ dig att du ska göra ett familjealbum. Du har många foton, men alla får inte plats i albumet. Vad gör du? Du väljer ut vilka du ska ta med. På sätt och vis är evangelierna som ett fotoalbum som ger oss en tydlig bild av Jesus. Jehova inspirerade inte evangelieskribenterna att skriva ner allt som Jesus sa och gjorde när han var på jorden. (Joh. 20:30; 21:25) Jehova använde i stället sin ande till att vägleda dem att skriva ner de ord och handlingar som hjälper oss att förstå syftet med Jesus tjänst och vad som är viktigast för Jehova. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Petr. 1:21) Eftersom så stora delar av evangelierna innehåller det Jesus lärde om Guds kungarike kan vi vara säkra på att det är något som ligger Jehova varmt om hjärtat. Tänk bara – Jehova vill att vi ska få en klar och tydlig bild av hans rike!

7 Det är bra att vi alla frågar oss själva: Är Guds rike något som ligger mig varmt om hjärtat? Om det är så kommer vi att vara ivriga att lyssna till det Jesus sa och lärde om det riket – varför det är så viktigt och hur och när det ska komma.

”Låt ditt kungarike komma” – hur då?

8. Hur sammanfattade Jesus betydelsen av Guds kungarike?

8 Tänk på bönen Fader vår. Med uttrycksfulla men ändå enkla ord sammanfattade Jesus vilken betydelse Guds kungarike har och vad det ska genomföra. Bönen består av sju olika vädjanden. De tre första berör Jehovas avsikter – att hans namn ska bli helgat, att hans kungarike ska komma och att hans vilja ska ske både i himlen och på jorden. (Läs Matteus 6:9, 10.) De här tre sakerna hör ihop. Det är genom det messianska riket som Jehova ska helga sitt namn och genomföra sin vilja.

9, 10. a) Vad ska Guds rike göra när det kommer? b) Nämn ett löfte från Bibeln som betyder mycket för dig.

 9 Vad ska Guds rike göra när det kommer? När vi ber ”låt ditt kungarike komma”, ber vi om att det ska gå till handling. När det kommer ska det helt och hållet ta makten över jorden. Det ska avlägsna den nuvarande onda världsordningen med alla dess styrelseformer och införa en rättfärdig ny värld. (Dan. 2:44; 2 Petr. 3:13) Under det här rikets styre ska hela jorden bli ett paradis. (Luk. 23:43) De som finns i Guds minne ska få livet tillbaka och återförenas med sina nära och kära. (Joh. 5:28, 29) Trogna människor ska bli fullkomliga och få leva för evigt. (Upp. 21:3–5) Till sist kommer Jehovas vilja att ske på jorden precis som den sker i himlen. Längtar du inte efter att få se dessa löften i Bibeln bli verklighet? Kom ihåg att varje gång du ber om att Guds kungarike ska komma ber du om att de här dyrbara löftena ska förverkligas.

10 Det är uppenbart att Guds rike ännu inte har kommit på det sätt som vi ber om i bönen Fader vår. Jordiska regeringar sitter fortfarande vid makten, och den rättfärdiga nya världen är inte här än. Men det finns goda nyheter. Guds rike har redan upprättats, som vi ska se närmare på i nästa kapitel. Men nu ska vi undersöka vad Jesus sa om när Guds rike skulle upprättas och när det skulle komma.

När skulle Guds kungarike upprättas?

11. Vilka felaktiga förväntningar hade några av Jesus lärjungar?

11 Jesus lärde inte att Guds rike skulle upprättas i det första århundradet, även om några av lärjungarna trodde det. (Apg. 1:6) Tänk på vad han sa i två liknelser som han berättade med mindre än två års mellanrum.

12. Hur visar liknelsen om vetet och ogräset att Guds rike inte upprättades i det första århundradet?

12 Liknelsen om vetet och ogräset. (Läs Matteus 13:24–30.) Sedan Jesus berättat den här liknelsen, kanske någon gång på våren år 31, förklarade han den för sina lärjungar. (Matt. 13:36–43) Man skulle kunna sammanfatta liknelsen och innebörden i den så här: Efter apostlarnas död skulle Djävulen så ogräs (falska kristna) bland vetet (”kungarikets söner”, dvs. smorda kristna). Både vetet och ogräset skulle få växa tillsammans ända fram till skörden, som är ”en avslutning på en tingens ordning”. När skördetiden hade börjat skulle ogräset samlas ihop. Sedan skulle vetet samlas in. Av liknelsen kan vi dra slutsatsen att Guds rike inte skulle upprättas i det första århundradet, utan först efter växtperiodens slut. Som händelseutvecklingen visar slutade växtperioden 1914, och då började skördetiden.

13. Hur visade Jesus att han inte skulle bli insatt som kung omedelbart efter sin återkomst till himlen?

 13 Liknelsen om minorna. (Läs Lukas 19:11–13.) Jesus berättade den här liknelsen år 33, när han var på väg till Jerusalem för sista gången. Några som lyssnade trodde att han skulle upprätta sitt rike så snart de kom till Jerusalem. För att korrigera den uppfattningen och visa att det fortfarande låg långt fram i tiden liknade Jesus sig själv vid ”en man av ädel börd” som var tvungen att resa ”till ett avlägset land för att tillförsäkra sig kungamakt”. * I Jesus fall var det avlägsna landet himlen, där hans Far skulle ge honom makt att härska som kung. Men Jesus visste att han inte skulle bli insatt som messiansk kung omedelbart efter det att han återvänt till himlen. Han skulle i stället sitta på Guds högra sida och vänta tills den fastställda tiden var inne. Som det skulle visa sig fick han vänta många hundra år. (Ps. 110:1, 2; Matt. 22:43, 44; Hebr. 10:12, 13)

När ska Guds kungarike komma?

14. a) Hur besvarade Jesus den fråga som fyra av hans apostlar ställde? b) Vilka slutsatser kan vi dra av att Jesus profetia uppfylls nu?

14 Några dagar innan Jesus blev dödad frågade fyra av hans apostlar: ”Vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matt. 24:3; Mark. 13:4) Jesus svarade genom att uttala den omfattande profetia som vi kan läsa i Matteus, kapitel 24 och 25. Han berättade i detalj om världsomfattande händelser som skulle  utgöra ett tecken och identifiera en tidsperiod som kallas hans ”närvaro”. Början på hans närvaro skulle sammanfalla med att Guds rike upprättades; och höjdpunkten på hans närvaro skulle sammanfalla med att Guds rike kom. Vi har många bevis för att Jesus profetia har uppfyllts alltsedan 1914. * Det året markerade alltså början på Jesus närvaro och upprättandet av Guds rike.

15, 16. Vilka syftar uttrycket ”denna generation” på?

15 Men när ska Guds rike slutligen komma? Jesus sa inte exakt när det skulle hända. (Matt. 24:36) Men han sa något som försäkrar oss om att det är mycket nära. Han sa att Guds rike skulle komma när ”denna generation” sett uppfyllelsen av det profetiska tecknet. (Läs Matteus 24:32–34.) Vilka syftar uttrycket ”denna generation” på? Vi ska undersöka Jesus ord lite närmare.

16 ”Denna generation.” Syftade Jesus på icke troende? Nej. Tänk på vilka han riktade sig till. Jesus talade med några av sina apostlar som hade vänt sig till honom när ”de var för sig själva”. (Matt. 24:3) Apostlarna skulle snart bli smorda med helig ande. Lägg också märke till sammanhanget. Innan Jesus nämnde ”denna generation” sa han: ”Lär er nu följande genom en liknelse hämtad från fikonträdet: Så snart som dess unga gren blir mjuk och får löv att spricka fram, vet ni att sommaren är nära. Likaså vet ni också, när ni ser allt detta, att han är nära vid dörrarna.” Det var Jesus smorda efterföljare – inte människor i allmänhet – som skulle se det han hade förutsagt och förstå vad det betydde, dvs. att Jesus ”är nära vid dörrarna”. Så när Jesus talade om ”denna generation” hade han sina smorda efterföljare i tankarna.

17. Vad är innebörden i uttrycken ”generation” och ”allt detta”?

17 Den ska ”visst inte ... försvinna förrän allt detta inträffar”. Hur ska de här orden uppfyllas? För att kunna svara på det måste vi känna till två saker: innebörden i uttrycken ”generation” och ”allt detta”. I Bibeln syftar ordet ”generation” vanligen på människor i olika åldrar som lever samtidigt under en särskild tidsperiod. En generation är en inte alltför lång tid, och den har ett slut. (2 Mos. 1:6) Uttrycket ”allt detta” inbegriper alla förutsagda händelser under Jesus närvaro, från dess början 1914 till dess höjdpunkt vid den stora vedermödan. (Matt. 24:21)

18, 19. Hur ska vi förstå Jesus ord om ”denna generation”, och vilken slutsats kan vi dra?

18 Hur ska vi då förstå Jesus ord om ”denna generation”? Generationen består av två grupper smorda kristna som överlappar varandra: den första gruppen består av de smorda kristna som urskilde tecknet när det började synas 1914; den andra gruppen består av de smorda kristna som  under en tid levde samtidigt med den första gruppen. Åtminstone några i den andra gruppen kommer att vara vid liv och se början på den kommande vedermödan. De här två grupperna utgör en enda generation eftersom deras livstid som smorda sammanfaller under en tid. *

19 Vilken slutsats kan vi dra av detta? Ja, vi vet att tecknet på Jesus närvaro som kung i Guds rike är tydligt världen över. Vi kan också se att de smorda som är en del av ”denna generation” blir äldre och äldre; ändå ska de inte alla dö innan den stora vedermödan börjar. Vi kan därför dra slutsatsen att Guds rike mycket snart ska komma och ta makten över jorden! Visst ska det bli spännande att få se uppfyllelsen av bönen som Jesus lärde oss: ”Låt ditt kungarike komma”!

20. Vad kommer att behandlas i den här boken, och vad ska vi se närmare på i nästa kapitel?

20 Vi får aldrig glömma Jehovas uppmaning att lyssna till hans son. Som sanna kristna är vi ivriga att följa den uppmaningen. Vi är uppriktigt intresserade av allt som Jesus sa och lärde om Guds rike. Vad Guds rike redan har gjort och vad det ska göra i framtiden är det viktiga tema som behandlas i den här boken. I nästa kapitel ska vi se närmare på den spännande händelseutvecklingen i samband med Guds rikes födelse i himlen.

^ § 13 Jesus liknelse kan mycket väl ha påmint dem som lyssnade om Arkelaus, en son till Herodes den store. Innan Herodes dog utsåg han Arkelaus till styresman över Judeen och andra områden. Men innan Arkelaus kunde börja styra var han tvungen att resa den långa vägen till Rom för att få kejsar Augustus godkännande.

^ § 14 Mer information om detta finns i kapitel 9 i boken Vad lär Bibeln?

^ § 18 De som blev smorda efter det att den sista av de smorda i den första gruppen (som upplevde ”början till nödens våndor” 1914) dött är ingen del av ”denna generation”. (Matt. 24:8)