Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 14

Var ärlig i allting

Var ärlig i allting

”Vi önskar uppföra oss ärligt i allting.” (HEBRÉERNA 13:18)

1, 2. Varför gläder sig Jehova när han ser att vi anstränger oss att vara ärliga? Illustrera.

EN MAMMA och hennes lille pojke går ut ur en affär. Plötsligt stannar pojken och ser alldeles förskräckt ut. I handen håller han en liten leksak som han fått med sig från affären. Han glömde att lägga tillbaka den eller fråga mamma om han fick köpa den. Han skriker till och vill att mamma skall hjälpa honom. Hon lugnar honom och följer med honom in i affären igen så att han kan lämna tillbaka leksaken och be om ursäkt. När han gör det känner sig mamman glad och stolt. Varför det?

2 Det är få saker som gläder föräldrar mer än att se att deras barn har lärt sig hur viktigt det är att vara ärlig. Så är det också med vår himmelske Fader, ”sanningens Gud”. (Psalm 31:5) När han ser att vi växer till i andlig mogenhet och att vi strävar efter att vara ärliga gläder han sig. Eftersom vi vill behaga honom och förbli i hans kärlek, känner vi det på samma sätt som aposteln Paulus som sade: ”Vi önskar uppföra oss ärligt i allting.” (Hebréerna 13:18) Vi skall inrikta oss på fyra viktiga områden i livet där det ibland kan vara särskilt svårt att vara ärlig. Sedan skall vi se närmare på några av de välsignelser som blir resultatet av att vi är ärliga.

ÄRLIGA MOT OSS SJÄLVA

3–5. a) Hur varnar Guds ord oss för farorna med självbedrägeri? b) Vad hjälper oss att vara ärliga mot oss själva?

3 Den första svårigheten vi ställs inför är att lära oss att  vara ärliga mot oss själva. Som ofullkomliga människor har vi lätt för att lura oss själva. Jesus sade exempelvis till de kristna i Laodikeia att de hade lurat sig själva att tro att de var rika när de i själva verket var ”fattiga och blinda och nakna” andligt sett – verkligen ett eländigt tillstånd. (Uppenbarelseboken 3:17) Deras självbedrägeri gjorde bara situationen ännu allvarligare.

4 Du kanske också minns att lärjungen Jakob varnade och sade: ”Om någon menar sig utöva en form av gudsdyrkan och likväl inte tyglar sin tunga utan fortsätter att bedra sitt hjärta, då är hans form av gudsdyrkan meningslös.” (Jakob 1:26) Om vi skulle tro att vi kan missbruka tungan och ändå tillbe Jehova på ett godtagbart sätt skulle vi bara bedra vårt eget hjärta. Vår tillbedjan av Jehova skulle vara meningslös, till ingen nytta alls. Hur kan vi se till att vi inte slår in på en sådan farlig väg?

5 I samma kapitel liknar Jakob sanningen i Guds ord vid en spegel. Han råder oss att blicka in i Guds fullkomliga lag och forma om oss efter den. (Jakob 1:23–25) Bibeln kan hjälpa oss att vara ärliga mot oss själva och förstå vilka förbättringar vi behöver göra. (Klagovisorna 3:40; Haggaj 1:5) Vi kan också vända oss till Jehova i bön och be honom granska oss och hjälpa oss att upptäcka allvarliga brister och rätta till dem. (Psalm 139:23, 24) Oärlighet är en försåtlig svaghet, och vi måste betrakta oärlighet på samma sätt som vår himmelske Fader. Ordspråksboken 3:32 säger: ”Den som går krokiga vägar är avskyvärd för Jehova, men de rättrådiga har hans förtroliga vänskap.” Jehova kan hjälpa oss att känna det på samma sätt som han gör och att se oss själva som han ser oss. Kom ihåg att Paulus sade: ”Vi önskar uppföra oss ärligt.” Vi kan inte vara fullkomliga nu, men vi vill verkligen vara ärliga och göra allt vi kan för att vara det.

 ÄRLIGHET I FAMILJEN

Ärlighet hjälper oss att inte göra fel saker i smyg

6. Varför måste de som är gifta vara ärliga mot varandra, och vilka faror undviker de på så sätt?

6 Ärlighet bör känneteckna den kristna familjen. Man och hustru måste vara öppna och ärliga mot varandra. I ett kristet äktenskap får det aldrig förekomma sådana sårande, orena vanor som att man flörtar med andra, inleder hemliga förhållanden via Internet eller sysslar med pornografi i någon form. En del gifta kristna har begått sådana orätta handlingar och dolt det för sin äktenskapspartner. Det är oärligt att göra så. Lägg märke till vad den trogne kung David sade: ”Jag sitter inte hos osanningens män och umgås inte med dem som döljer vad de är.” (Psalm 26:4) Om du är gift, gör då aldrig något som kan få dig att vilja dölja för din äktenskapspartner vad du sysslar med.

7, 8. Vilka exempel från Bibeln kan hjälpa barn att lära sig värdet av ärlighet?

7 När föräldrar lär sina barn värdet av ärlighet är det bra om de använder bibliska exempel. Några avskräckande exempel är berättelserna om Akan, som stal och försökte gömma det han stulit, Gehasi, som ljög för att få ekonomiska fördelar, och Judas, som stal och som ljög för att skada Jesus. (Josua 6:17–19; 7:11–25; 2 Kungaboken 5:14–16, 20–27; Matteus 26:14, 15; Johannes 12:6)

8 Goda exempel finns i berättelserna om Jakob, som uppmanade  sina söner att lämna tillbaka pengar som de hittat i sina säckar därför att han menade att de kunde ha lagts dit av misstag, Jeftas dotter, som med stor personlig uppoffring fullföljde sin fars löfte, och Jesus, som modigt sade vem han var inför en illasinnad pöbelhop för att profetiorna skulle uppfyllas och för att skydda sina vänner. (1 Moseboken 43:12; Domarboken 11:30–40; Johannes 18:3–11) Enbart de här exemplen kan hjälpa föräldrar att se vilken värdefull hjälp Guds ord kan ge dem när det gäller att lära barnen att sätta värde på ärlighet.

9. Vad bör föräldrar akta sig för om de vill vara ett föredöme i ärlighet för sina barn, och varför är ett sådant föredöme viktigt?

9 Den här undervisningen lägger ett stort ansvar på föräldrarna. Aposteln Paulus frågade: ”Är det då så att du som undervisar en annan inte undervisar dig själv? Du som predikar: ’Stjäl inte’, stjäl du?” (Romarna 2:21) En del föräldrar gör sina barn förvirrade genom att uppmana dem att vara ärliga medan de själva handlar oärligt. De kan rättfärdiga småstölder och oärliga ord med sådana ursäkter som: ”Alla räknar med att folk tar med sig sådana småsaker”, eller: ”Det där var bara en liten vit lögn.” Men stöld är stöld, oberoende av värdet på det stulna, och lögn är lögn, oberoende av vad det gäller och hur stor osanningen är. * (Lukas 16:10) Barn genomskådar lätt dubbelmoral och kan påverkas mycket negativt. (Efesierna 6:4) Men när de lär sig ärlighet av sina föräldrars exempel är det mycket troligt att de allteftersom de växer upp kommer att förhärliga Jehova i den här oärliga världen. (Ordspråksboken 22:6)

ÄRLIGHET I FÖRSAMLINGEN

10. Vad måste vi tänka på när vi samtalar med våra medtroende?

10 När vi är tillsammans med medkristna får vi många  tillfällen att utveckla egenskapen ärlighet. Som vi såg i kapitel 12 måste vi vara noga med hur vi använder talets gåva, särskilt bland våra andliga bröder och systrar. Vanliga samtal kan så lätt förvandlas till skadligt skvaller, till och med förtal! Om vi berättar något utan att säkert veta att det är sant kan vi medverka till att sprida en lögn, och därför är det mycket bättre att vi håller läpparna i styr. (Ordspråksboken 10:19) Å andra sidan kan vi veta att någonting är sant, men det betyder inte att det är nödvändigt att berätta det. Det kan till exempel vara något som vi inte har med att göra, eller också kan det visa brist på omtanke att berätta det. (1 Thessalonikerna 4:11) En del människor rättfärdigar ohövlighet genom att kalla det ärlighet, men vi bör alltid uttrycka oss på ett vänligt och hänsynsfullt sätt. (Kolosserna 4:6)

11, 12. a) Hur förvärrar somliga som begår allvarliga överträdelser problemet? b) Nämn några lögner angående allvarliga synder som Satan är upphov till, och förklara hur vi kan bekämpa dem. c) Hur kan vi vara ärliga mot Jehovas organisation?

11 Det är särskilt viktigt att vi är ärliga mot dem som har ledningen i församlingen. Somliga som begår allvarliga överträdelser förvärrar problemet genom att försöka dölja sin synd och ljuga för församlingens äldste när de blir tillfrågade om det. Sådana personer kan till och med börja leva ett dubbelliv, dvs. ge intryck av att tjäna Jehova  medan de fortsätter att begå allvarliga synder. Ett sådant handlingssätt gör i själva verket en människas hela liv till en lögn. (Psalm 12:2) Andra berättar en del av sanningen för de äldste medan de döljer viktiga fakta. (Apostlagärningarna 5:1–11) Sådan oärlighet har ofta sitt ursprung i att man tror på lögner som Satan är upphov till. (Se rutan ” Sataniska lögner om allvarliga synder” på sidorna 164 och 165.)

12 Det är också viktigt att vi är ärliga mot Jehovas organisation när vi besvarar frågor skriftligt. Och när vi rapporterar vår förkunnartjänst är vi noga med att inte lämna oriktiga uppgifter. När vi fyller i en ansökan om ett tjänsteprivilegium, får vi aldrig ge en oriktig bild av vårt verkliga hälsotillstånd eller lämna felaktiga uppgifter om något annat i vårt liv. (Ordspråksboken 6:16–19)

13. Hur kan vi visa oss ärliga om vi ägnar oss åt affärsverksamhet tillsammans med en medtroende?

13 Vår ärlighet mot medtroende gäller också affärsangelägenheter. Ibland kan kristna bröder och systrar ägna sig åt affärsverksamhet tillsammans. De bör vara noga med att inte diskutera arbetet när de kommer tillsammans för tillbedjan i Rikets sal eller samarbetar i förkunnartjänsten. Det här gäller också om den ene är arbetsgivare och den andre anställd. Om vi anställer bröder eller systrar är vi noga med att behandla dem ärligt och ge dem lön i rätt tid, till överenskommet belopp och med de förmåner som vi kommit överens om eller som lagen kräver. (1 Timoteus 5:18; Jakob 5:1–4) Och omvänt, om vi är anställda av en broder eller en syster utför vi ett fullgott arbete för den lön vi får. (2 Thessalonikerna 3:10) Vi förväntar inte att bli särbehandlade på grund av våra andliga band, som om vår arbetsgivare är skyldig att ge oss ledighet, förmåner eller andra fördelar som övriga anställda inte får. (Efesierna 6:5–8)

14. Vilka försiktighetsåtgärder är det förståndigt att kristna vidtar när de ger sig in på ett affärsprojekt tillsammans med andra, och varför det?

 14 Hur är det om affärsverksamheten inbegriper något slag av risktagande, kanske i form av en investering eller ett lån? Bibeln ger oss en viktig och användbar princip: Ta med alla detaljer i ett skriftligt avtal! När Jeremia köpte ett jordstycke upprättade han i vittnens närvaro ett dokument i två exemplar, och han lämnade sedan dokumentet i säkert förvar för att kunna referera till det i framtiden. (Jeremia 32:9–12; se också 1 Moseboken 23:16–20.) När man har affärer tillsammans med medtroende är det inte ett tecken på misstro att man skriver ner alla detaljer i ett noga utformat dokument som undertecknas av båda parterna och bevittnas. Det bidrar i stället till att förhindra att det uppstår missförstånd, besvikelser och tvister som kan skapa oenighet. Alla kristna som har affärer tillsammans måste tänka på att inget affärsprojekt någonsin är värt att man sätter församlingens enhet och frid på spel. * (1 Korinthierna 6:1–8)

ÄRLIGHET I KONTAKTER MED VÄRLDEN

15. Vad anser Jehova om oärliga affärsmetoder, och vad gör de kristna i en alltmer oärlig värld?

15 En kristens ärlighet är inte begränsad till församlingen. Paulus sade: ”Vi önskar uppföra oss ärligt i allting.” (Hebréerna 13:18) Vår Skapare är angelägen om att vi är ärliga när vi har affärskontakter med människor i världen. Enbart i Ordspråksboken framhålls det på fyra ställen hur viktigt det är att ha exakt våg. (Ordspråksboken 11:1; 16:11; 20:10, 23) I forna tider var det vanligt att man använde vågar och vikter vid affärstransaktioner för att väga  upp både de varor som skulle köpas och de pengar man använde som betalning. Oärliga köpmän brukade använda två uppsättningar vikter och en oriktig våg för att lura och bedra kunderna. * Jehova hatar sådana metoder! För att förbli i hans kärlek tar vi helt avstånd från alla oärliga affärsmetoder.

16, 17. Vilka former av oärlighet är vanliga i vår tids värld, och vad är de sanna kristna fast beslutna att göra?

16 Eftersom Satan är den här världens härskare, är vi inte förvånade över att oärlighet förekommer överallt i vår omgivning. Vi kan varje dag frestas att vara oärliga. När man skall skriva en ansökan och göra upp ett cv, eller en meritförteckning, för att få ett arbete, är det vanligt att man ljuger och överdriver, hittar på rekommendationer och lämnar oriktiga uppgifter om sin erfarenhet. När man fyller i blanketter som gäller invandring, beskattning, försäkringar och liknande, är det vanligt att man lämnar falska uppgifter för att få det man vill ha. Många studerande fuskar på proven, och när de skriver uppsatser och rapporter i skolan kanske de plagierar någon annans arbete från Internet och påstår att det är deras eget. Och när människor har med korrumperade ämbetsmän att göra erbjuder de ofta mutor för att få det de vill ha. Och det är bara vad vi kan förvänta i en värld där så många ”älskar sig själva”, är ”penningkära” och är ”utan kärlek till det goda”. (2 Timoteus 3:1–5)

17 De sanna kristna är fast beslutna att inte tillgripa sådana metoder. Vad som ibland gör det svårt att vara ärlig är att de som tar till sådana oärliga metoder tycks ha framgång och till och med få fördelar i vår tids värld.  (Psalm 73:1–8) De kristna däremot kan drabbas ekonomiskt på grund av att de vill vara ärliga ”i allting”. Är det värt att göra de här uppoffringarna? Absolut! Men varför är det värt det? Vilka välsignelser får vi om vi är ärliga?

VÄLSIGNELSERNA AV ATT VARA ÄRLIG

18. Varför är det värdefullt att vara känd för att vara ärlig?

18 Det är inte mycket i livet som är värdefullare än att vara känd som en ärlig och pålitlig människa. (Se rutan ” Är jag alltid ärlig?” på sidan 167.) Och kom ihåg – alla kan bygga upp ett sådant anseende! Det är inte beroende av begåvning, rikedom, utseende, social bakgrund eller något annat som man inte kan påverka. Ändå är det många som inte bryr sig om att skaffa sig den skatt som ett gott anseende utgör. Det är en sällsynt skatt. (Mika 7:2) Somliga kanske hånar dig därför att du är ärlig, men andra kommer att uppskatta din ärlighet och belöna dig genom att visa dig förtroende och respekt. Många Jehovas vittnen har till och med funnit att deras ärlighet har varit till nytta för dem rent ekonomiskt. De har fått behålla sitt arbete när oärliga anställda har avskedats, eller också har de fått ett arbete i ett företag där det har varit stort behov av ärliga anställda.

19. Hur kan ett ärligt levnadssätt påverka vårt samvete och vårt förhållande till Jehova?

19 Oavsett om du får uppleva något sådant eller inte, kommer det att visa sig att ärlighet ger ännu större välsignelser. En av välsignelserna är ett rent samvete. Paulus skrev: ”Vi litar ... på att vi har ett gott samvete.” (Hebréerna 13:18) Dessutom kommer ditt goda uppförande aldrig att gå vår kärleksfulle himmelske Fader obemärkt förbi. Han älskar ärliga människor. (Psalm 15:1, 2; Ordspråksboken 22:1) Ja, att du är ärlig hjälper dig att förbli i Guds kärlek, och vi kan inte få någon större belöning. Vi skall nu behandla ett närbesläktat ämne: Jehovas syn på arbete.

^ § 9 I församlingen kan illasinnade lögner, som uppenbart är avsedda att skada andra, kräva att de äldste tillsätter en kommitté som behandlar saken.

^ § 14 Vad man bör göra när ett affärsprojekt misslyckas behandlas i tillägget, sidorna 222 och 223.

^ § 15 De använde en uppsättning vikter vid inköp och en annan vid försäljning och gynnade alltid sig själva. De kunde också använda en våg där den ena armen var längre eller tyngre än den andra så att de kunde bedra kunden vid varje transaktion.