Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 7

Värderar du livet på samma sätt som Gud gör?

Värderar du livet på samma sätt som Gud gör?

”Hos dig är livets källa.” (PSALM 36:9)

1, 2. Vilken gåva från Gud är särskilt värdefull i vår tid, och varför det?

VÅR himmelske Fader har gett oss en ovärderlig gåva – livet som förnuftsbegåvade människor som kan återspegla hans egenskaper. (1 Moseboken 1:27) Tack vare denna dyrbara gåva kan vi resonera och dra slutsatser med hjälp av Bibelns principer. Genom att tillämpa dem kan vi växa till andligen och bli mogna människor som älskar Jehova och som ”har fått sin uppfattningsförmåga övad till att skilja mellan rätt och orätt”. (Hebréerna 5:14)

2 Förmågan att dra slutsatser med hjälp av bibliska principer är särskilt viktig i vår tid, eftersom världen har blivit så komplicerad att det är omöjligt att ha en lag för varje tänkbar situation som kan uppstå i livet. Den medicinska utvecklingen är ett bra exempel på det, i synnerhet när det gäller produkter och behandlingsmetoder som inbegriper blod. Det här är en mycket viktig fråga för alla som vill lyda Jehova. Men om vi förstår de bibliska principer som är tillämpliga på det här området, bör vi kunna fatta förståndiga beslut som gör att vi kan ha ett gott samvete och kan bevara oss i Guds kärlek. (Ordspråksboken 2:6–11) Vi skall se på några sådana principer.

LIVET OCH BLODET ÄR HELIGT

3, 4. När nämns det första gången i Bibeln att blodet är heligt, och vilka principer grundar sig detta på?

3 Första gången Jehova uppenbarade det nära sambandet  mellan livet och blodet och visade att livet och blodet är heligt var kort efter det att Kain hade mördat Abel. Gud sade till Kain: ”Hör! Din brors blod ropar högt till mig från marken.” (1 Moseboken 4:10) I Jehovas ögon representerade Abels blod hans liv, som hade avbrutits så brutalt. Därför kunde det sägas att Abels blod ropade till Gud på hämnd. (Hebréerna 12:24)

4 Efter den stora översvämningen i Noas dagar gav Gud människorna tillåtelse att äta kött av djur, men inte blodet. Gud sade: ”Bara kött med sin själ – sitt blod – får ni inte äta. Och dessutom, blodet av era själar skall jag kräva tillbaka.” (1 Moseboken 9:4, 5) Den här befallningen gäller alla Noas avkomlingar ända fram till våra dagar. Den bekräftar vad Gud tidigare hade antytt när han talade till Kain – att alla skapelsers själ, eller liv, representeras av blodet. Påbudet slår också fast att Jehova, livets källa, kommer att ställa alla människor till svars som visar ringaktning för livet och blodet. (Psalm 36:9)

5, 6. Hur visade den mosaiska lagen att blodet är både heligt och dyrbart? (Se också rutan på  sidan 78.)

5 Dessa två grundläggande sanningar poängterades också i den mosaiska lagen. I 3 Moseboken 17:10, 11 sägs det: ”Om en man ... äter något som helst blod, skall jag rikta mitt ansikte mot den själ som äter blodet, och jag skall utrota honom ur hans folks mitt. Ty köttets själ är i blodet, och jag har själv gett er det på altaret till att bringa försoning för era själar, eftersom det är blodet som bringar försoning genom själen i det.” * (Se rutan ” Blod kan sona synder” på sidan 76.)

6 Om blodet från ett slaktat djur inte användes på altaret skulle det hällas ut på marken. På så sätt återlämnades livet  på ett bildligt sätt till den ursprunglige ägaren. (5 Moseboken 12:16; Hesekiel 18:4) Men lägg märke till att israeliterna inte behövde gå till ytterlighet genom att försöka avlägsna varje spår av blod från djuret. Om djuret hade slaktats på rätt sätt och blodet hade fått rinna av, kunde en israelit äta köttet med rent samvete, eftersom han då hade visat tillbörlig respekt för Livgivaren.

7. Hur visade David respekt för blodets helgd?

 7 David, ”en man i överensstämmelse med ... [Guds] hjärta”, förstod principerna bakom Guds lag om blodet. (Apostlagärningarna 13:22) När han en gång var mycket törstig trängde sig tre av hans män in i fiendens läger, hämtade vatten ur en cistern och förde det till honom. Hur reagerade David? ”Skulle jag dricka de mäns blod som gick med fara för sina själar?” frågade han. I Davids ögon var vattnet liktydigt med de här männens livsblod. Så trots att han var törstig ”göt [han] ut det åt Jehova”. (2 Samuelsboken 23:15–17)

8, 9. Ändrades Guds inställning till livet och blodet i och med att den kristna församlingen grundades? Förklara.

8 Omkring 2 400 år efter befallningen till Noa och omkring 1 500 år efter det att lagförbundet hade ingåtts inspirerade Jehova den styrande kretsen för den första kristna församlingen att skriva: ”Den heliga anden och vi själva har nämligen beslutat att inte lägga någon ytterligare börda på er utöver detta nödvändiga: att ni avhåller er från det som är offrat åt avgudar och från blod och från köttet av kvävda djur och från otukt.” (Apostlagärningarna 15:28, 29)

9 Det är tydligt att den styrande kretsen under den första kristna tiden insåg att blodet är heligt och att det är lika moraliskt orätt att missbruka blodet som att ägna sig åt avgudadyrkan och begå otukt. De sanna kristna i vår tid intar samma ståndpunkt. Och eftersom de tänker i enlighet med Bibelns principer, kan de behaga Jehova när de fattar beslut angående användningen av blod.

DEN MEDICINSKA ANVÄNDNINGEN AV BLOD

Hur skulle jag förklara för en läkare vad jag har beslutat när det gäller användning av blodfraktioner?

10, 11. a) Hur betraktar Jehovas vittnen transfusion av helblod och blodets huvudkomponenter? b) På vilka områden när det gäller blodet kan de kristna ha olika uppfattningar?

10 Jehovas vittnen inser att befallningen om att de kristna skall avhålla sig från blod innebär att de inte skall ta emot blodtransfusion, inte ge blod och inte lagra sitt eget  blod för användning vid autolog transfusion. Av respekt för Guds lag tar de inte heller emot blodets fyra huvudkomponenter: röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och blodplasma.

11 Ur dessa komponenter kan man numera utvinna många fraktioner som används på olika sätt. Kan en kristen ta emot sådana fraktioner? Betraktar han dem som ”blod”? Var och en måste fatta ett personligt beslut i den här frågan. Det gäller också sådana behandlingsmetoder som hemodialys, hemodilution och blodåtervinning som inbegriper ens eget blod, under förutsättning att det inte har lagrats. (Se tillägget, sidorna 215–218.)

12. Hur bör vi betrakta samvetsfrågor, och vad bör vi göra när det gäller sådana frågor?

12 När det gäller vissa frågor fattar vi alltså personliga  beslut, men betyder det att Jehova inte bryr sig om hur vi väljer? Nej. Han är mycket intresserad av hur vi tänker och resonerar. (Ordspråksboken 17:3; 21:2; 24:12) När vi har bett Jehova om vägledning och gjort efterforskningar när det gäller en medicinsk produkt eller behandlingsmetod bör vi följa vårt samvete. (Romarna 14:2, 22, 23) Andra bör naturligtvis inte försöka få oss att följa deras samvete, och inte heller bör vi fråga: Vad skulle du göra om du var i min situation? När det gäller sådana här frågor måste varje kristen ”bära sin egen ansvarsbörda”. * (Galaterna 6:5; Romarna 14:12; se rutan ” Betraktar jag blodet som heligt?” på sidan 81.)

JEHOVAS LAG ÅTERSPEGLAR HANS FADERLIGA KÄRLEK

13. Vad visar Jehovas lagar och principer när det gäller honom? Ge ett exempel.

13 Bibelns lagar och principer visar att Jehova är både en vis lagstiftare och en kärleksfull Fader som är mycket intresserad av sina barns välfärd. (Psalm 19:7–11) Även om befallningen om att vi skall avhålla oss från blod inte gavs som en hälsoföreskrift, skyddar den oss mot de komplikationer som är förbundna med blodtransfusioner. (Apostlagärningarna 15:20) Många inom det medicinska området betraktar faktiskt blodfri kirurgi som ”den optimala” behandlingsmetoden. För de sanna kristna är den här utvecklingen helt enkelt en bekräftelse på Jehovas oändliga vishet och faderliga kärlek. (Jesaja 55:9; Johannes 14:21, 23)

14, 15. a) Nämn några lagar som vittnar om Guds kärlek till sitt folk. b) Hur kan du tillämpa de principer som ligger till grund för dessa säkerhetsföreskrifter?

14 Guds omsorg om sitt folks välfärd i det forntida Israel kom till uttryck i många av hans lagar. Han krävde till exempel att israeliterna skulle sätta ett räcke kring taket  på sina hus för att förebygga olyckor, eftersom taket var en plats där man ofta vistades. (5 Moseboken 22:8; 1 Samuelsboken 9:25, 26; Nehemja 8:16; Apostlagärningarna 10:9) Gud befallde också att farliga tjurar skulle hållas under uppsikt. (2 Moseboken 21:28, 29) Den som ignorerade de här kraven visade stor ringaktning för andras välfärd och kunde dra blodskuld över sig.

15 Hur kan du tillämpa de principer som ligger till grund för dessa lagar? Du skulle kunna göra det när det gäller din bil, dina körvanor, dina djur, ditt hem, din arbetsplats och ditt val av avkoppling. I somliga länder är olyckor den främsta dödsorsaken bland ungdomar, ofta på grund av att de tar onödiga risker. Men ungdomar som vill bevara sig i Guds kärlek värderar livet högt och söker inte spänning genom att ägna sig åt farliga aktiviteter. De är inte dåraktiga och menar att deras ungdom gör dem osårbara. De njuter i stället av sin ungdom genom att försöka undvika onödiga olyckor. (Predikaren 11:9, 10)

16. Vilken biblisk princip är tillämplig på aborter? (Se också fotnoten.)

16 Också ett ofött barns liv är dyrbart i Guds ögon. Om någon i det forntida Israel skadade en gravid kvinna och det resulterade i att antingen hon eller hennes ofödda barn dog betraktade Gud den skyldige som en mördare, och han fick ge ”själ för själ”. * (2 Moseboken 21:22, 23) Föreställ dig därför hur Jehova måste känna det när han ser miljontals ofödda barn aborteras varje år, många offrade på egennyttans och den sexuella frigörelsens altare.

17. Hur skulle du kunna trösta en kvinna som gjorde abort innan hon lärde känna Guds normer?

17 Men hur är det om en kvinna gjorde abort innan hon  lärde känna Bibelns sanning? Är det omöjligt för henne att få Guds barmhärtighet? Inte alls! En människa som verkligen ångrar sig kan räkna med att få Jehovas förlåtelse på grundval av Jesu utgjutna blod. (Psalm 103:8–14;  Efesierna 1:7) Kristus själv sade: ”Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till sinnesändring, utan syndare.” (Lukas 5:32)

UNDVIK HATFULLA TANKAR!

18. Vad är orsaken till mycket blodsutgjutelse, enligt vad Bibeln visar?

18 Jehova uppmanar oss att inte göra andra människor skada. Men inte nog med det. Han vill också att vi skall rensa bort ur hjärtat det som är själva orsaken till mycket blodsutgjutelse – hat. ”Var och en som hatar sin broder är en människomördare”, skrev aposteln Johannes. (1 Johannes 3:15) En sådan person tycker inte bara illa om sin broder, utan önskar att han var död. Hans fiendskap kan visa sig i form av elakt förtal eller falska anklagelser som, om de var sanna, skulle medföra Guds fördömelse. (3 Moseboken 19:16; 5 Moseboken 19:18–21; Matteus 5:22) Därför är det verkligen viktigt att vi utplånar ur vårt hjärta all illvilja som kan dölja sig där. (Jakob 1:14, 15; 4:1–3)

19. Hur betraktar en person som vägleds av Bibelns principer sådana texter som Psalm 11:5 och Filipperna 4:8, 9?

19 De som värderar livet på samma sätt som Jehova gör och som vill bevara sig i hans kärlek tar också avstånd från alla former av våld. I Psalm 11:5 sägs det: ”Den som älskar våld, honom hatar Hans [Jehovas] själ.” Det här är inte bara ett uttalande om Guds personlighet. Det lär oss en princip som vi bör följa i livet. Den principen får människor som älskar Gud att ta avstånd från alla former av underhållning som glorifierar våld. Och det som sägs om att Jehova är ”fridens Gud” får hans tjänare att fylla sitt sinne och hjärta med sådant som är värt att tycka om, dygdigt och berömvärt – sådant som främjar frid. (Filipperna 4:8, 9)

HÅLL DIG BORTA FRÅN ORGANISATIONER SOM BÄR PÅ BLODSKULD

20–22. Vilken hållning till världen intar de kristna, och varför det?

20 I Guds ögon bär hela Satans värld på blodskuld. Dess  politiska system, som i Bibeln framställs som grymma vilddjur, har dräpt miljontals människor, bland dem många av Jehovas tjänare. (Daniel 8:3, 4, 20–22; Uppenbarelseboken 13:1, 2, 7, 8) Dessa vilddjurslika makter har med affärsvärldens och vetenskapens hjälp framställt några av de mest ohyggliga vapen man kan tänka sig, något som har gett stora förtjänster. Det är verkligen sant att ”hela världen ligger i den ondes våld”. (1 Johannes 5:19)

21 Eftersom Jesu efterföljare ”inte är någon del av världen” utan håller sig strikt neutrala när det gäller dess politiska angelägenheter och krig, ådrar de sig inte personlig och kollektiv blodskuld. * (Johannes 15:19; 17:16) Och i likhet med Kristus tar de inte till våld när andra förföljer dem. Nej, de visar att de älskar sina fiender och ber till och med för dem. (Matteus 5:44; Romarna 12:17–21)

22 Framför allt är de sanna kristna noga med att inte ha något som helst samröre med ”det stora Babylon”, den  falska religionens världsvälde, som bär på den största blodskulden av alla. Guds ord säger: ”I henne fanns blodet från profeter och från heliga och från alla dem som har slaktats på jorden.” Därför uppmanas vi: ”Gå ut från henne, mitt folk.” (Uppenbarelseboken 17:6; 18:2, 4, 24)

23. Vad innebär det att gå ut från det stora Babylon?

23 Att man lämnar det stora Babylon inbegriper mer än att man bara får sitt namn struket ur ett medlemsregister. Det inbegriper också att man avskyr allt det onda som falsk religion överser med eller öppet stöder – till exempel omoral, inblandning i politik och den giriga jakten efter rikedom – sådant som ofta leder till blodsutgjutelse. (Psalm 97:10; Uppenbarelseboken 18:7, 9, 11–17)

24, 25. a) På grundval av vad kan Gud visa barmhärtighet mot en ångerfull person som bär på blodskuld? b) Vilken anordning från Bibelns tid påminner det om?

24 Innan vi började utöva den sanna tillbedjan understödde vi alla på ett eller annat sätt Satans världsordning och drog därför över oss ett mått av blodskuld. Men tack vare att vi förändrade vårt liv, uppodlade tro på Kristi lösenoffer och överlämnade oss åt Gud fick vi Guds ynnest och andligt skydd. (Apostlagärningarna 3:19) Det skyddet påminner om tillflyktsstäderna på Bibelns tid. (4 Moseboken 35:11–15; 5 Moseboken 21:1–9)

25 Hur fungerade den anordningen? Om en israelit oavsiktligt vållade någons död skulle han fly till en av tillflyktsstäderna. Sedan kvalificerade domare undersökt saken och fastställt att det rörde sig om en ouppsåtlig handling måste mandråparen stanna kvar i tillflyktsstaden tills översteprästen dog. Därefter var han fri att bosätta sig på annat håll. Vilket enastående exempel på Guds barmhärtighet och på hur högt han värderar en människas liv! De forntida tillflyktsstäderna påminner om den anordning Gud har gjort – på grundval av Kristi lösenoffer – för att skydda oss mot att behöva dö för att vi oavsiktligt  brutit mot Guds bud angående livets och blodets helgd. Sätter du värde på den anordningen? Hur kan du visa att du gör det? Ett sätt är att hjälpa andra förstå Guds anordning för räddning, i synnerhet med tanke på att den ”stora vedermödan” snabbt närmar sig. (Matteus 24:21; 2 Korinthierna 6:1, 2)

SÄTT VÄRDE PÅ LIVET GENOM ATT FÖRKUNNA BUDSKAPET OM GUDS KUNGARIKE

26–28. Hur påminner vår situation mycket om profeten Hesekiels situation, och hur kan vi bevara oss i Guds kärlek?

26 Den situation som Guds folk i vår tid befinner sig i påminner om den situation som den forntida profeten Hesekiel befann sig i. Han fick i uppdrag av Jehova att tjäna som en andlig väktare för Israels hus. ”Du skall höra ett ord från min mun och varna dem från mig”, sade Gud. Om Hesekiel försummade sitt uppdrag skulle han personligen hållas ansvarig för de människors blod som tillintetgjordes när Gud ställde Jerusalem till räkenskap. (Hesekiel 33:7–9) Men Hesekiel var lydig och ådrog sig ingen blodskuld.

27 Vi i vår tid står inför slutet på hela Satans värld. Därför ser Jehovas vittnen det både som en förpliktelse och som en förmån att få förkunna ”hämndens dag” från Gud samtidigt som de förkunnar budskapet om Guds kungarike. (Jesaja 61:2; Matteus 24:14) Gör du allt du kan i det här viktiga arbetet? Aposteln Paulus tog sitt predikouppdrag på allvar. Han kunde därför säga: ”Jag är ren från allas blod; jag har ju inte undandragit mig att berätta för er om allt vad Gud har beslutat.” (Apostlagärningarna 20:26, 27) Vilket fint exempel för oss!

28 För att kunna bevara oss i Jehovas faderliga kärlek måste vi naturligtvis göra mer än att bara betrakta livet och blodet på samma sätt som Jehova gör. Vi måste också bevara oss rena, eller heliga, i hans ögon, som vi skall se i nästa kapitel.

^ § 5 Angående Guds uttalande ”köttets själ är i blodet” sägs det i tidskriften Scientific American: ”Bortsett från den metaforiska innebörden är uttalandet bokstavligen sant: alla typer av celler i blodet är nödvändiga för liv.”

^ § 12 Se tidskriften Vakna! för augusti 2006, sidorna 3–12, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 16 Lexikografer säger att ordalydelsen i den hebreiska texten ”av allt att döma gör det omöjligt att hänföra orden enbart till en skada som tillfogas kvinnan”. Lägg också märke till att Bibeln inte säger något om att fostrets ålder skulle ha någon betydelse för Jehovas dom.

^ § 70 I tillägget, sidorna 215 och 216, hittar du mer detaljerade upplysningar.