Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 8

Gud älskar rena människor

Gud älskar rena människor

”Mot den som bevarar sig ren visar du dig ren.” (PSALM 18:26)

1–3. a) Varför försäkrar sig en mamma om att hennes son är ren och snygg? b) Varför vill Jehova att hans tillbedjare skall vara rena, och vad motiverar oss att hålla oss rena?

EN MAMMA gör sin lille pojke i ordning för att han skall gå hemifrån. Hon försäkrar sig om att han har tvättat sig och att hans kläder är rena och snygga. Hon vet att det är viktigt för hans hälsa med god hygien. Hon vet också att om sonen är välvårdad blir det till heder för föräldrarna.

2 Jehova, vår himmelske Fader, vill att hans tjänare skall vara rena. I hans ord sägs det: ”Mot den som bevarar sig ren visar du dig ren.” * (Psalm 18:26) Jehova älskar oss. Han  vet att vi själva har stor nytta av att hålla oss rena. Han förväntar också att vi som hans vittnen skall kasta ett gynnsamt återsken på honom. Ja, att vi är rena och prydliga och uppför oss väl blir till ära, inte till vanära, för Jehova och hans heliga namn. (Hesekiel 36:22; 1 Petrus 2:12)

3 Att vi vet att Gud älskar rena människor motiverar oss att hålla oss rena. Vi vill att vårt sätt att leva skall ge ära åt honom, eftersom vi älskar honom. Vi vill också bevara oss i hans kärlek. Vi skall därför granska varför vi måste hålla oss rena, vad det innebär att vara ren och hur vi kan hålla oss rena. En sådan granskning kan hjälpa oss att se om det finns några områden som vi behöver göra förbättringar på.

VARFÖR MÅSTE VI HÅLLA OSS RENA?

4, 5. a) Vad är det främsta skälet till att vi måste hålla oss rena? b) Hur är Jehovas renhet uppenbar i hans synliga skaparverk?

4 Ett sätt som Jehova vägleder oss på är genom sitt exempel. Bibeln uppmanar oss att ”bli ... Guds efterliknare”. (Efesierna 5:1) Här är det främsta skälet till att vi måste hålla oss rena: Jehova, den Gud vi tillber, är ren och helig i alla avseenden. (3 Moseboken 11:44, 45)

5 Jehovas renhet, precis som så många andra av hans egenskaper, är uppenbar i hans synliga skaparverk. (Romarna 1:20) Jorden utformades för att vara ett rent hem för människorna. Jehova har infört ekologiska kretslopp som renar luften och vattnet. Vissa mikrober fungerar som ett slags renhållningsarbetare som förvandlar avfall till oskadliga produkter. Forskare har använt en del av dessa glupska mikroorganismer för att få bort oljeutsläpp och andra föroreningar som orsakas av människans själviskhet och girighet. Det är tydligt att renhet är viktig för ”den som har gjort jorden”. (Jeremia 10:12) Det bör den vara för oss också.

6, 7. Hur betonade den mosaiska lagen att det krävdes renhet av dem som tillbad Jehova?

 6 Ett annat skäl till att vi måste hålla oss rena är att Jehova, vår suveräne härskare, kräver att hans tillbedjare skall vara rena. Under den lag som Jehova gav Israel var renhet och tillbedjan nära förbundna. Lagen föreskrev att översteprästen på försoningsdagen skulle bada inte bara en gång utan två. (3 Moseboken 16:4, 23, 24) De tjänstgörande prästerna skulle tvätta händer och fötter innan de frambar offer åt Jehova. (2 Moseboken 30:17–21; 2 Krönikeboken 4:6) Lagen angav omkring 70 orsaker till fysisk och ceremoniell orenhet. En israelit som var oren kunde inte ta del i tillbedjan – i vissa fall var straffet för överträdelse döden. (3 Moseboken 15:31) Den som vägrade att underkasta sig den föreskrivna reningsproceduren, bland annat att bada sin kropp och tvätta sina kläder, skulle ”utrotas ur församlingen”. (4 Moseboken 19:17–20)

7 Även om vi inte är underställda den mosaiska lagen, hjälper den oss att förstå hur Gud tänker i olika frågor. Det är tydligt att lagen betonade att det krävdes renhet av dem som tillbad Jehova. Han har inte förändrats. (Malaki 3:6) Vår tillbedjan kan inte behaga honom om den inte är ”ren och obefläckad”. (Jakob 1:27) Vi behöver därför få veta vad han förväntar av oss när det gäller detta.

VAD SOM INBEGRIPS I ATT VARA REN I GUDS ÖGON

8. I vilka avseenden förväntar Jehova att vi skall hålla oss rena?

8 Begreppet renhet i Bibeln innefattar mer än bara fysisk renhet. Att vara ren i Guds ögon berör alla sidor av livet. Jehova förväntar att vi skall hålla oss rena i fyra viktiga avseenden – andligt, moraliskt, mentalt och fysiskt. Vi skall se närmare på vad som inbegrips.

9, 10. Vad innebär det att vara andligt ren, och vad tar de sanna kristna avstånd från?

9 Andlig renhet. Att vara andligt ren innebär enkelt uttryckt  att inte blanda sann tillbedjan med falsk. När israeliterna lämnade Babylon för att återvända till Jerusalem, skulle de följa den här inspirerade uppmaningen: ”Gå ut därifrån, rör inte vid något orent; ... bevara er rena.” (Jesaja 52:11) Israeliterna vände tillbaka hem i första hand för att återställa tillbedjan av Jehova. Den tillbedjan måste vara ren. Den fick inte vara besmittad av den babyloniska religionens läror, seder och bruk som vanärade Gud.

10 Som sanna kristna måste vi i vår tid vara försiktiga så att vi inte blir besmittade av falsk tillbedjan. (1 Korinthierna 10:21) Det är viktigt att vi är uppmärksamma när det gäller detta, eftersom den falska religionen har stort inflytande. I många länder är olika traditioner, aktiviteter och ritualer förbundna med falska religiösa läror, till exempel uppfattningen att något inom oss lever vidare efter döden. (Predikaren 9:5, 6, 10) De sanna kristna tar avstånd från seder och bruk som inbegriper falska religiösa trosuppfattningar. * Vi vill inte låta andras påtryckningar få oss att kompromissa i fråga om Bibelns normer för ren tillbedjan. (Apostlagärningarna 5:29)

11. Vad innebär det att vara moraliskt ren, och varför är det viktigt att vi håller oss rena i det här avseendet?

11 Moralisk renhet. Att vara moraliskt ren innebär att ta avstånd från alla former av sexuell omoral. (Efesierna 5:5) Det är viktigt att vi håller oss moraliskt rena. Som vi kommer att se i nästa kapitel i den här boken måste vi ”fly undan otukten” om vi skall kunna bevara oss i Guds kärlek. Inga otuktiga människor ”skall ärva Guds kungarike”. (1 Korinthierna 6:9, 10, 18) I Guds ögon räknas sådana människor bland dem som är ”vämjeliga i sin vidriga smuts”. Om de inte ändrar sig och börjar leva ett moraliskt rent liv, skall de ”få sin del i ... den andra döden”. (Uppenbarelseboken 21:8)

12, 13. Vilket samband finns det mellan tankar och handlingar, och hur kan vi hålla oss mentalt rena?

 12 Mental renhet. Tankar leder till handlingar. Om vi låter felaktiga tankar slå rot i vårt sinne och hjärta, kommer vi förr eller senare att begå orena handlingar. (Matteus 5:28; 15:18–20) Men om vi fyller sinnet med rena tankar blir vi motiverade att hålla fast vid ett rent uppförande. (Filipperna 4:8) Hur kan vi hålla oss mentalt rena? Vi måste bland annat undvika alla former av underhållning som skulle kunna fördärva vårt tänkesätt. * Dessutom kan vi fylla vårt sinne med rena tankar genom att regelbundet studera Guds ord. (Psalm 19:8, 9)

13 Om vi skall bevara oss i Guds kärlek är det viktigt att vi håller oss andligt, moraliskt och mentalt rena. De här aspekterna på renhet behandlas mer utförligt i andra kapitel i den här boken. Vi skall nu undersöka den fjärde aspekten – fysisk renhet.

HUR KAN VI HÅLLA OSS FYSISKT RENA?

14. Varför är fysisk renhet inte bara en privat angelägenhet?

14 Fysisk renhet inbegriper att vi håller oss själva rena och att vi håller rent och snyggt omkring oss. Är sådan renhet en privat angelägenhet som inte angår andra? För Jehovas tillbedjare kan det knappast vara det. Som redan nämnts är vår fysiska renhet viktig för Jehova, inte bara för att vi själva har nytta av att hålla oss rena, utan också för att det ger ära åt Jehova. Tänk på den illustration som användes i inledningen. Om du ser ett barn som alltid är smutsigt och ovårdat undrar du säkert hurdana föräldrarna är, eller hur? Vi vill inte att någonting i vårt yttre eller i vår livsstil skall dra vanära över vår himmelske Fader eller ställa det budskap vi predikar i dålig dager. Guds ord säger:  ”Vi vill inte på något sätt vara orsak till att någon snavar och faller, för att vår tjänst inte skall klandras; utan på alla sätt visar vi att vi är Guds tjänare.” (2 Korinthierna 6:3, 4) Hur kan vi då hålla oss fysiskt rena?

15, 16. Vad innefattar goda hygieniska vanor, och hurdana skall våra kläder vara?

15 Vår personliga hygien och vårt yttre. Även om kultur och levnadsförhållanden varierar från land till land, har de flesta av oss tillgång till tvål och vatten, så att vi kan bada eller duscha regelbundet och se till att vi och våra barn är rena. Goda hygieniska vanor innefattar att man tvättar händerna med tvål och vatten innan man äter eller handskas med mat, när man har varit på toaletten och när man har bytt blöjor på en baby. Att man tvättar händerna med tvål och vatten kan förhindra sjukdomar och till och med rädda liv. Det kan hindra att skadliga virus och bakterier  sprids och på så sätt hjälpa människor att undvika diarrésjukdomar. I länder där husen vanligtvis inte är förbundna med ett avloppssystem kan man kanske göra sig av med avfall genom att gräva ner det, som man gjorde i det forntida Israel. (5 Moseboken 23:12, 13)

16 Kläder måste också tvättas regelbundet för att vara rena och presentabla. En kristens kläder behöver inte vara dyra eller av senaste modet, men de bör vara rena och prydliga och vittna om blygsamhet. (1 Timoteus 2:9, 10) Var vi än är vill vi att vårt yttre skall ”vara en prydnad för vår Räddares, Guds, lära”. (Titus 2:10)

17. Varför bör vårt hem och vår omgivning vara i rent och presentabelt skick?

17 Vårt hem och våra tillhörigheter. Vårt hem kanske inte är imponerande eller luxuöst, men det bör vara så rent och presentabelt som omständigheterna tillåter. Och om vi använder bil för att komma till mötena och ut i tjänsten, kan vi göra vårt bästa för att hålla den rimligt ren, både invändigt och utvändigt. Vi får inte glömma bort att ett rent hem och en ren omgivning är ett vittnesbörd i sig självt. Vi lär ju människor att Jehova är en ren Gud, att han skall ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden” och att hans kungarike snart skall förvandla vårt jordiska hem till ett paradis. (Uppenbarelseboken 11:18; Lukas 23:43) Naturligtvis vill vi då att vårt hem och våra tillhörigheter skall vara i sådant skick att de visar andra att vi redan nu har rena vanor som kommer att passa in i den kommande nya världen.

Fysisk renhet innefattar att vi håller oss själva rena och att vi håller rent och snyggt omkring oss

18. Hur kan vi visa respekt för vår Rikets sal?

18 Vår plats för tillbedjan. Kärleken till Jehova får oss att visa respekt för vår Rikets sal, ett centrum för sann tillbedjan i området. När nya kommer till Rikets sal vill vi att de skall få ett positivt intryck av den plats där vi har våra möten. Den behöver städas och underhållas regelbundet för att se tilltalande ut. Vi visar respekt för vår Rikets sal  genom att göra vad vi kan för att hålla den i gott skick. Det är en förmån att få vara med och hjälpa till med städning och ”lagning och reparation” av vår plats för tillbedjan. (2 Krönikeboken 34:10) Samma principer gäller när vi kommer tillsammans i en sammankomsthall eller någon annan anläggning för att hålla sammankomster.

VI UNDVIKER ORENA VANOR

19. Vad måste vi undvika om vi skall kunna hålla oss fysiskt rena, och hur hjälper Bibeln oss när det gäller detta?

19 För att kunna hålla oss fysiskt rena måste vi undvika orena vanor, till exempel rökning, missbruk av alkohol och användning av beroendeframkallande eller sinnesförändrande ämnen, om det inte finns medicinska skäl att använda sådana. Bibeln nämner inte direkt alla de orena och avskyvärda vanor som är så utbredda i vår tid, men den innehåller principer som hjälper oss att förstå vad Jehova anser när det gäller sådana saker. Eftersom vi vet vilken inställning Jehova har, får vår kärlek till honom oss att handla på ett sätt som ger oss hans godkännande. Vi skall se på fem bibliska principer.

20, 21. Vilka slags vanor vill Jehova att vi skall undvika, och vilket starkt skäl har vi till att lyda honom?

20 ”Då vi har dessa löften, ni älskade, så låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande och i gudsfruktan fullkomna heligheten.” (2 Korinthierna 7:1) Jehova vill inte att vi skall göra något som förorenar kroppen och skadar vår ande, dvs. vår dominerande sinnesinställning. Vi måste därför undvika sådant som är beroendeframkallande och som man vet är skadligt för den fysiska och den mentala hälsan.

21 Bibeln ger oss ett starkt skäl till att vi måste ”rena oss från varje förorening”. Lägg märke till att 2 Korinthierna 7:1 inleds med orden: ”Då vi har dessa löften.” Vilka löften? Enligt de föregående verserna lovar Jehova: ”Jag skall ta emot er. Och jag skall vara en fader för er.”  (2 Korinthierna 6:17, 18) Tänk bara: Jehova lovar att han skall ge dig skydd och omvårdnad och att han skall älska dig precis som en far älskar en son eller en dotter. Men Jehova kommer att infria de här löftena endast om du inte förorenar ”kött och ande”. Så dåraktigt det då skulle vara att låta någon avskyvärd vana hindra dig från att få ett sådant dyrbart och nära förhållande till Jehova!

22–25. Vilka bibliska principer kan hjälpa oss att undvika orena vanor?

22 ”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.” (Matteus 22:37) Jesus sade att det här budet var det största av alla. (Matteus 22:38) Jehova förtjänar att vi visar honom sådan kärlek. För att kunna älska honom med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt sinne måste vi ta avstånd från vanor som skulle kunna förkorta vårt liv eller försämra vår tankeförmåga.

23 Jehova ger åt alla ”liv och andedräkt och allt”. (Apostlagärningarna 17:24, 25) Livet är en gåva från Gud. Vi älskar givaren och vill därför visa respekt för gåvan. Vi undviker alla vanor som är skadliga för hälsan, eftersom vi inser att de vittnar om grov ringaktning för livets gåva. (Psalm 36:9)

24 ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matteus 22:39) Orena vanor påverkar ofta inte bara personen själv utan också människorna i hans omgivning. Så till exempel kan passiv rökning vara skadlig för icke-rökare. Den som skadar personer i sin omgivning bryter mot Guds befallning att vi skall älska våra medmänniskor. Han påstår kanske att han älskar Gud, men genom sitt handlingssätt förnekar han det. (1 Johannes 4:20, 21)

25 ”Underordna” er och ”lyd regeringar och myndigheter som härskare”. (Titus 3:1) I många länder är det olagligt att inneha eller använda vissa droger. Som sanna kristna  innehar vi inte och använder inte illegala droger. (Romarna 13:1)

26. a) Vad måste vi göra för att bevara oss i Guds kärlek? b) Varför är det till vårt eget bästa att vi håller oss rena i Guds ögon?

26 För att kunna bevara oss i Guds kärlek måste vi hålla oss rena, inte bara i ett eller två avseenden utan i alla avseenden. Att överge fördärvliga vanor och hålla sig fri från dem är kanske inte lätt, men det är möjligt. * Det är till vårt eget bästa, för Jehova lär oss alltid det som är till nytta för oss. (Jesaja 48:17) Och det viktigaste av allt är att vi genom att hålla oss rena kan känna den tillfredsställelse som kommer av att vi vet att vårt uppförande blir till ära för den Gud vi älskar och att vi på så sätt bevarar oss i hans kärlek.

^ § 2 Det hebreiska ord som återges med ”ren” beskriver inte bara fysisk renhet utan också moralisk och andlig renhet.

^ § 26 Se rutorna ” Kämpar jag för att göra det som är rätt?” på sidan 94 och ” För Gud är allting möjligt” här ovan.

^ § 67 Namnet är utbytt.