Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TILLÄGG

Övervinn vanan att onanera

Övervinn vanan att onanera

Onani är en osund vana som vädjar till själviskheten, fördärvar sinnet och skadar andligheten. * Den som onanerar kan också börja betrakta andra som enbart sexobjekt – som medel för att få sexuell tillfredsställelse. Sex blir något som inte har med kärlek att göra och reduceras till en reflex som ger kortvarig njutning och lindrar sexuella spänningar. Men den lindringen är endast tillfällig. Onani dödar inte kroppens lemmar ”vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse”, utan eggar dem. (Kolosserna 3:5)

Aposteln Paulus skrev: ”Ni älskade, så låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande och i gudsfruktan fullkomna heligheten.” (2 Korinthierna 7:1) Om du kämpar för att följa den här uppmaningen, tänk då inte att det är hopplöst. Jehova är alltid ”redo att förlåta” och att hjälpa. (Psalm 86:5; Lukas 11:9–13) Att ditt hjärta dömer dig och att du anstränger dig för att övervinna vanan – trots återfall då och då – visar att du har rätt inställning. Kom också ihåg att ”Gud är större än vårt hjärta och vet allt”. (1 Johannes 3:20) Gud ser mer än våra synder – han ser hela människan. Den kunskapen gör att han kan lyssna med medkänsla till våra uppriktiga böner om barmhärtighet. Tröttna därför aldrig på att vända dig till Gud i ödmjuk och uppriktig bön, precis som ett barn som går till sin far när det har problem. Jehova  kommer att välsigna dig med ett rent samvete. (Psalm 51:1–12, 17; Jesaja 1:18) Du måste naturligtvis handla i överensstämmelse med dina böner, till exempel anstränga dig för att undvika alla former av pornografi och även dåligt umgänge. *

Om problemet med onani håller i sig, tala då med en kristen förälder eller en andligt mogen och omtänksam vän. * (Ordspråksboken 1:8, 9; 1 Thessalonikerna 5:14; Titus 2:3–5)

^ § 1 Onani innebär att smeka eller gnida könsorganen, vanligtvis med orgasm som följd.

^ § 2 Som en praktisk åtgärd när det gäller att kontrollera användningen av datorn väljer många familjer att placera den på en plats i hemmet där alla kan se vad man gör. Somliga familjer skaffar sig dessutom programvara som filtrerar bort oönskat material. Men det finns inget system som är helt pålitligt.

^ § 1 Praktiska förslag om hur man kan övervinna onani finns i artikeln ”Ungdomar frågar: Hur kan jag bli fri från den här vanan?” i Vakna! för november 2006 och i boken Ungdomar frågar – svar som fungerar, band 1, sidorna 178–182.