Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 LEKTION 7

Vad är Guds rike?

Vad är Guds rike?

1. Vad är Guds rike?

Varför är Jesus den bästa tänkbara kungen? (Markus 1:40–42)

Guds rike är en regering i himlen. Den kommer att ersätta alla andra regeringar och se till att Guds vilja sker både i himlen och på jorden. Guds rike är det styre som människan så väl behöver, och det kommer snart att förena alla människor på jorden. – Läs Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10; 24:14.

Jehova Gud har gett sin son, Jesus Kristus, i uppgift att vara kung i Guds rike. – Läs Uppenbarelseboken 11:15.

Titta på filmen Vad är Guds rike?

2. Varför är Jesus en så bra kung?

Det finns ingen bättre kung än Jesus. Han är kärleksfull och älskar det som är rätt. (Matteus 11:28–30) Han har dessutom den makt som krävs för att hjälpa alla människor, eftersom han ska styra som kung över hela jorden från himlen. När han hade uppstått satte han sig på Guds högra sida i himlen och väntade på att få bli kung. (Hebréerna 10:12, 13) En tid därefter gav Gud honom makten att börja styra. – Läs Daniel 7:13, 14.

3. Vilka ska styra tillsammans med Jesus?

Jehova har valt ut en grupp människor som ska styra tillsammans med Jesus i himlen. (Daniel 7:27) De första som valdes ut till den här gruppen var Jesus trogna apostlar. Därefter har gruppen fyllts på med fler trogna  män och kvinnor ända fram tills i dag. Precis som Jesus blir de uppväckta som andevarelser och får leva i himlen. – Läs Johannes 14:1–3; 1 Korinthierna 15:42–44.

Hur stor är gruppen som kommer till himlen? Jesus ord visar att den är liten. (Lukas 12:32) Allt som allt kommer den att bestå av 144 000. De kommer att regera över jorden tillsammans med Jesus. – Läs Uppenbarelseboken 14:1.

4. Vad hände när Jesus började styra?

Guds rike började regera 1914. * Det första Jesus gjorde var att kasta ner djävulen och hans demoner till jorden. Djävulen blev rasande och gick in för att skapa problem för alla på jorden. (Uppenbarelseboken 12:7–10, 12) Sedan dess har mänsklighetens problem bara blivit värre. Krig, svält, epidemier och jordbävningar ingår i ett speciellt tecken som visar att Guds rike snart kommer att ta makten över jorden. – Läs Lukas 21:7, 10, 11, 31.

5. Vad uträttar Guds rike?

Guds rike förenar människor från alla länder med hjälp av ett globalt undervisningsarbete. Redan nu har miljoner människor valt att leva under Guds rikes styre. Snart kommer Guds rike att ta bort all ondska på jorden. Alla som vill bli beskyddade och uppleva Guds rikes välsignelser behöver lyda Jesus. – Läs Uppenbarelseboken 7:9, 14, 16, 17.

Under en period på 1 000 år kommer Guds rike att se till att Guds grundtanke med människan blir verklighet. Hela jorden kommer att bli en fridsam och harmonisk plats. Till sist kommer Jesus att lämna över riket till sin Far. (1 Korinthierna 15:24–26) Känner du någon som skulle vilja veta vad Guds rike är? – Läs Psalm 37:10, 11, 29.

 

^ § 6 Mer information om bibliska förutsägelser som pekar på året 1914 finns på sidan 217–220 i boken Vad lär Bibeln?