Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 AVSNITT 2

Paradiset går förlorat

Paradiset går förlorat

En ängel gör uppror mot Gud och påverkar de första människorna, Adam och Eva, att förkasta Guds styre. Det leder till att alla människor drabbas av synd och död.

LÅNGT innan Gud skapade människorna skapade han andevarelser, änglar. En av dem gjorde uppror mot Gud och blev sedan känd som Satan, Djävulen. På ett utstuderat sätt lyckades han fresta Eva att äta av frukten på det enda träd i Eden som människorna inte fick äta av.

Satan använde sig av en orm för att tala med Eva och antydde att Gud undanhöll Adam och Eva något som de hade rätt till. Han sade att de inte alls skulle dö om de åt av den förbjudna frukten. Satan anklagade alltså Gud för att ljuga. Han ville få människorna att tro att de skulle bli upplysta och fria genom att vara olydiga mot Gud. Men allt det här var lögn, faktiskt den första lögnen som någonsin uttalats på jorden. Och det frågan egentligen gällde var Guds ställning som den högste i universum. Har Gud verkligen rätt att styra? Utövar han sin makt på ett rättfärdigt och rättvist sätt som är till allas bästa?

Eva trodde på Satans lögn, och det gjorde att det väcktes ett begär hos henne. Hon tog av frukten och åt. Efteråt gav hon också av frukten till sin man, och även han åt av den. På det sättet blev de syndare. Deras till synes enkla handling var i själva verket ett uttryck för uppror. Eftersom de medvetet valde att bryta mot Guds anvisningar förkastade de Guds styre, trots att han hade gett dem allt, till och med ett fullkomligt, fulländat liv.

Avkomman ”skall krossa huvudet på dig, och du skall krossa hälen på honom”. (1 Moseboken 3:15)

Gud lät Adam och Eva stå till svars för sina handlingar. I en profetia lovade han att en ”avkomma”, en befriare, skulle förgöra Satan, som hade talat genom ormen. Gud sköt upp verkställandet av dödsdomen över Adam och Eva för en tid. Han visade på det sättet barmhärtighet mot kommande generationer. De skulle få ett framtidshopp, eftersom Gud skulle ge den här befriaren i uppdrag att utplåna de tragiska konsekvenserna av upproret i Eden. Vem den här befriaren var och hur profetian om befriaren skulle uppfyllas avslöjades i Bibeln allteftersom den skrevs.

Gud drev ut Adam och Eva ur paradiset. Nu var förutsättningarna annorlunda, och det skulle krävas hårt arbete när de brukade jorden utanför Eden. Eva blev gravid och födde Kain, deras första barn. Sedan fick de både söner och döttrar. Två av deras söner var Abel och Set, och Set blev förfader till Noa.

Baserat på 1 Moseboken, kapitlen 3 till 5, och Uppenbarelseboken 12:9.