Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 AVSNITT 20

Jesus Kristus blir dödad

Jesus Kristus blir dödad

Jesus uppmanar sina lärjungar att minnas hans död. Han blir förrådd och upphängd på en påle.

JESUS hade förkunnat och undervisat i tre och ett halvt år, och han visste att hans tid på jorden närmade sig sitt slut. De judiska religiösa ledarna försökte hitta ett sätt att döda honom, men de var rädda för hur folket skulle reagera, eftersom folket ansåg att Jesus var en profet. Under tiden påverkade Satan en av Jesu tolv apostlar, Judas Iskariot, att bli en förrädare. De religiösa ledarna erbjöd Judas 30 silvermynt för att förråda Jesus.

Under sin sista kväll i livet samlade Jesus sina apostlar för att fira påsken. Han bad Judas att lämna dem, och sedan införde han en högtid, Herrens kvällsmåltid. Han tog ett bröd, och när han hade bett en bön skickade han runt det bland de elva apostlarna. ”Detta betyder min kropp som skall ges ut till förmån för er”, sade han. ”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” Sedan gjorde han likadant med en bägare vin och sade: ”Denna bägare betyder det nya förbundet i kraft av mitt blod.” (Lukas 22:19, 20)

Jesus hade mycket att säga sina apostlar den kvällen. Han gav dem ett nytt bud: De skulle visa varandra osjälvisk kärlek. Han sade: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:34, 35) Han uppmanade dem att inte låta sina hjärtan oroas av alla de tragiska händelser som skulle inträffa. Jesus bad för dem, de sjöng lovsånger tillsammans och gick ut i kvällen.

Jesus föll ner på knä i Getsemane trädgård och lät alla sina känslor komma fram i bön till Gud. Snart kom en grupp beväpnade soldater, präster och andra för att gripa honom. Judas gick fram och identifierade Jesus genom att hälsa honom med en kyss. När soldaterna grep Jesus flydde apostlarna.

Inför den judiska högsta domstolen bekräftade Jesus att han var Guds Son. Domstolen ansåg att han var skyldig till hädelse och att han förtjänade att dö. Jesus fördes till den romerske ståthållaren Pontius Pilatus. Trots att han inte fann Jesus skyldig till något brott utlämnade han Jesus till folkskaran som skrek att han skulle dödas.

Jesus fördes till Golgota, där romerska soldater spikade fast honom på en påle. Genom ett mirakel försvann dagsljuset, och det blev helt mörkt. Senare under eftermiddagen dog Jesus, och då inträffade en stor jordbävning. Hans kropp lades i en grav som hade huggits ut i en klippa. Dagen därpå förseglade präster graven, och vakter fick i uppdrag att bevaka ingången. Var detta det sista människor skulle få se av Jesus? Nej. Det största underverket av alla skulle snart inträffa.

Baserat på Matteus, kapitlen 26 och 27; Markus, kapitlen 14 och 15; Lukas, kapitlen 22 och 23, och Johannes, kapitlen 12 till 19.

^ § 15 Mer information om betydelsen av Jesu offerdöd finns i kapitel 5 i boken Vad lär Bibeln?