Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bör jag bli döpt?

Bör jag bli döpt?

 KAPITEL 37

Bör jag bli döpt?

Sant eller falskt ...

Dopet är ett krav för de kristna.

□ Sant

□ Falskt

Den främsta anledningen till att du bör bli döpt är att dopet skyddar dig mot att begå synder.

□ Sant

□ Falskt

Dopet gör det möjligt för dig att bli räddad.

□ Sant

□ Falskt

Om man inte är döpt är man inte ansvarig inför Gud för sina handlingar.

□ Sant

□ Falskt

Om dina kompisar skall bli döpta betyder det att du också är redo att bli döpt.

□ Sant

□ Falskt

OM DU lever efter Guds normer, arbetar på att utveckla ett nära förhållande till Gud och talar med andra om din tro är det bara naturligt att du funderar på dopet. Men hur kan du veta om du är redo för det steget? För att hjälpa dig att svara på den frågan skall vi undersöka påståendena i inledningen.

 ● Dopet är ett krav för de kristna.

Sant. Jesus gav befallning om att hans lärjungar skulle bli döpta. (Matteus 28:19, 20) Jesus blev faktiskt själv döpt. För att kunna följa Kristus måste du bli döpt när du är tillräckligt mogen för att fatta ett sådant beslut och verkligen önskar bli det.

● Den främsta anledningen till att du bör bli döpt är att dopet skyddar dig mot att begå synder.

Falskt. Dopet är en offentlig handling som visar att du har överlämnat dig åt Jehova. Ditt överlämnande är ingen opersonlig, kall överenskommelse som hindrar dig från att göra sådant som du innerst inne skulle vilja göra. Nej, du överlämnar ditt liv åt Jehova därför att du vill leva enligt hans normer.

● Dopet gör det möjligt för dig att bli räddad.

Sant. Enligt Bibeln är dopet ett viktigt steg man måste ta för att kunna bli räddad. (1 Petrus 3:21) Men det betyder inte att dopet är som en försäkring som du skaffar dig för att få skydd om du skulle råka ut för en olycka. Du blir döpt därför att du älskar Jehova och vill tjäna honom av hela ditt hjärta för evigt. (Markus 12:29, 30)

 ● Om man inte är döpt är man inte ansvarig inför Gud för sina handlingar.

Falskt. Jakob 4:17 sägs det: ”Den som vet att göra vad som är rätt och ändå inte gör det, han begår en synd” – oavsett om han är döpt eller inte. Om du alltså vet vad som är rätt och är mogen nog att allvarligt fundera över vad du skall göra med ditt liv, kanske det är dags att resonera igenom saken med en förälder eller någon annan mogen kristen. Du kan då få veta hur du kan göra framsteg mot dopet.

● Om dina kompisar skall bli döpta betyder det att du också är redo att bli döpt.

Falskt. Om du bestämmer dig för att bli döpt måste det vara för att du själv innerst inne vill det. (Psalm 110:3) Du måste vara fullt medveten om vad det innebär att vara ett  Jehovas vittne och vara säker på att du är redo att ta på dig det ansvaret. (Predikaren 5:4, 5)

Ett steg som förändrar livet

Dopet är ett steg som förändrar ens liv. Det leder till många välsignelser, men det för också med sig ett stort ansvar – ett ansvar att uppfylla det löfte man ger till Jehova när man överlämnar sig åt honom.

Är du redo för det steget? I så fall kan du verkligen känna dig glad. Framför dig ligger det största tänkbara privilegiet – att helhjärtat få tjäna Jehova och leva på ett sätt som visar att du verkligen har överlämnat dig åt honom. (Matteus 22:36, 37)

I NÄSTA KAPITEL

Lär dig att sätta upp mål som hjälper dig att få ut det mesta av livet.

NYCKELSKRIFTSTÄLLE

[Frambär] era kroppar till ett levande och heligt slaktoffer som är välbehagligt för Gud – er förnuftsmässiga heliga tjänst.(Romarna 12:1)

TIPS

Försök att tillsammans med dina föräldrar hitta någon i församlingen som kan hjälpa dig att göra andliga framsteg. (Apostlagärningarna 16:1–3)

VISSTE DU ... ?

Dopet är en viktig del av det ”märke” som du måste ha för att bli räddad. (Hesekiel 9:4–6)

HANDLINGSPLAN!

För att kunna göra framsteg mot dopet skall jag ta reda på mer om de här bibliska lärorna: ․․․․․

Frågor om det här ämnet som jag vill ställa till mina föräldrar: ․․․․․

VAD ANSER DU?

● Varför är dopet ett så allvarligt steg?

● Vad kan få en ung person att ta det här steget för tidigt?

● Vad kan vara orsaken till att en ung person oförståndigt nog drar sig för att överlämna sig och bli döpt?

[Infälld text på sidan 306]

”Att jag tänkte på att jag var döpt hjälpte mig att fatta förståndiga beslut och att undvika att göra sådant som hade kunnat få tråkiga konsekvenser.” – Holly

 [Ruta/Bild på sidan 307]

Vanliga frågor om dopet

Vad är innebörden i dopet? Att man blir nedsänkt i vatten och upprest därifrån visar att man har dött i förhållande till sin själviska livskurs och att man nu görs levande för att göra Jehovas vilja.

Vad innebär det att man överlämnar sitt liv åt Jehova? Det innebär att man avsäger sig äganderätten till sig själv och att man lovar att sätta Guds vilja främst i livet. (Matteus 16:24) Det är lämpligt att man i en allvarlig och högtidlig bön överlämnar sig åt Jehova en tid före dopet.

Hur bör man leva sitt liv innan man blir döpt? Man bör leva i överensstämmelse med Guds ord och tala med andra om sin tro. Man bör utveckla ett nära förhållande till Gud genom att be till honom och studera hans ord. Man bör tjäna Jehova för att man själv vill göra det – inte för att man blir pressad av andra.

Bör man bli döpt vid en viss ålder? Åldern är inte det viktiga. Men man bör ändå vara tillräckligt gammal – och mogen – för att förstå vad överlämnandet innebär.

Vad gör man om man vill bli döpt men ens föräldrar tycker att man skall vänta? Föräldrarna kanske vill att man skall få mer erfarenhet av det kristna levnadssättet. Det är därför bra att lyssna på deras råd och använda tiden till att komma närmare Jehova. (1 Samuelsboken 2:26)

 [Ruta på sidorna 308, 309]

Arbetsblad

Funderar du på dopet?

Använd nedanstående frågor för att se vilka framsteg du har gjort mot dopet. Var noga med att läsa de bibelställen som det hänvisas till innan du besvarar frågorna.

På vilka sätt visar du redan nu att du förlitar dig på Jehova? (Psalm 71:5) ․․․․․

Hur har du visat att din uppfattningsförmåga är övad till att skilja mellan rätt och orätt? (Hebréerna 5:14) ․․․․․

Hur ofta ber du? ․․․․․

Hur detaljerade är dina böner, och vad visar de när det gäller din kärlek till Jehova? (Psalm 17:6) ․․․․․

Vilka mål skulle du vilja sätta upp när det gäller dina böner? Skriv ner dem här. ․․․․․

Hur ofta studerar du Bibeln på egen hand? (Josua 1:8) ․․․․․

Vad ingår i ditt personliga studium? ․․․․․

 Vilka mål skulle du vilja sätta upp när det gäller ditt personliga studium? Skriv ner dem här. ․․․․․

Tar du del i förkunnartjänsten på ett meningsfullt sätt? (Kan du till exempel förklara grundläggande bibliska läror för andra? Går du tillbaka till dem som visar intresse? Försöker du starta bibelstudier?)

□ Ja □ Nej

Går du ut i tjänsten även när dina föräldrar inte gör det? (Apostlagärningarna 5:42)

□ Ja □ Nej

Vilka mål skulle du vilja sätta upp när det gäller förkunnartjänsten? Skriv ner dem här. (2 Timoteus 2:15)

Är du med vid mötena regelbundet eller bara ibland? (Hebréerna 10:25) ․․․․․

På vilka sätt deltar du i mötena? ․․․․․

Går du på mötena även när dina föräldrar inte har möjlighet till det (om du har deras tillåtelse)?

□ Ja □ Nej

Kan du säga att det verkligen är en ”glädje” för dig att göra Guds vilja? (Psalm 40:8)

□ Ja □ Nej

Kan du ge exempel på tillfällen när du har stått emot kamrattryck? (Romarna 12:2) ․․․․․

Vad tänker du göra för att bevara din kärlek till Jehova stark? (Judas, vers 20, 21) ․․․․․

Skulle du fortsätta att tjäna Jehova även om dina föräldrar och vänner slutade göra det? (Matteus 10:36, 37)

□ Ja □ Nej

[Bild på sidan 310]

I likhet med äktenskapet är dopet ett steg som förändrar ens liv – och något som man inte får ta lätt på