Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kan du bevisa att bibeln verkligen är Guds ord?

Kan du bevisa att bibeln verkligen är Guds ord?

Kan du bevisa att bibeln verkligen är Guds ord?

Millioner människor behöver få sina frågor besvarade, om de skall godta bibeln såsom Guds ord. De vill till exempel veta:

● Är skapelseberättelsen i Första Moseboken dikt eller verklighet?

● Har det inträffat en världsomfattande syndaflod?

● Kan man alltid förvänta att profanhistorien skall stämma överens med bibeln?

● Är underverken i bibeln sanna?

● Motsäger bibeln sig själv?

● Är bibeln praktisk för vår tid?

Rusta dig med en mängd övertygande bevis för bibelns gudomliga ursprung. Sedan kan du hjälpa andra. Skaffa dig nu den 192-sidiga boken Är bibeln verkligen Guds ord?

Du kan också skaffa dig den illustrerade och väl dokumenterade 192-sidiga boken Blev människan till genom evolution eller genom skapelse?

Endera av dessa böcker sänds portofritt mot kr. 1:25. Båda fås mot kr. 2:50.

Beställning kan sändas till utgivarnas adress i respektive land. Se omstående sida.