Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Annonser

Annonser

Annonser

DEN ANDRA SIDAN AV EVOLUTIONSTEORIN

Läroböcker i många skolor och universitet lär ut evolutionsteorin som om den var ett bevisat faktum. En hel generation har fått lära sig att det inte finns någon annan förklaring till upphovet till mänskligt liv. Så här sade en skolchef: ”Ser ni, vi har ett bibliotek på över 10.000 böcker, men inte en enda tar upp den andra sidan av evolutionsteorin.” Eftersom han var medveten om denna brist på jämvikt, skaffade han sig en publikation som redogör för den andra sidan. Du kan också få del av dessa upplysningar, eftersom de finns i den tankeväckande boken

BLEV MÄNNISKAN TILL GENOM EVOLUTION ELLER GENOM SKAPELSE?

Denna bok sänds portofritt mot kronor 1:25 (i Finland 1,25 mk) i frimärken. På motstående sida återfinns adresser i skilda länder, dit rekvisitionen kan sändas.

”DÅ ÄR GUDS HEMLIGHET FULLBORDAD”

Nu kan du förstå profetior i Uppenbarelseboken i bibeln.

Denna nya bok, ”Då är Guds hemlighet fullbordad”, innehåller en fullständig redogörelse för de tretton första kapitlen i Uppenbarelseboken.

Denna bok riktar uppmärksamheten på de 1900-talets händelser som profetiorna talat om.

Den visar hur du kan överleva den förutsagda ”stora vedermödan”.

Du får lära känna innebörden i ”Guds hemlighet” och vad den betyder för dig.

En 384-sidig inbunden bok för kronor 2:50 (i Finland 2,50 mk) i frimärken.

På föregående sida återfinns adresser i skilda länder, dit rekvisitionen kan sändas.

[Adresser till avdelningskontor]

(Se publikationen)