Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INDONESIEN

Tidiga sätt att predika

Tidiga sätt att predika

Radiosändningar

ÅR 1933 avtalade bröderna med en radiostation i Jakarta om att sända inspelningar av broder Rutherfords radioföreläsningar på engelska. Dessutom lästes föreläsningar på holländska upp i radio av en man som var intresserad av sanningen. Sändningarna väckte en hel del intresse och hjälpte bröderna att lämna mer litteratur i tjänsten.

När radiostationen sände broder Rutherfords effektfulla föreläsning ”Det heliga årets inverkan på freden och välståndet”, fick de katolska prästerna nog. * Den som hade ordnat med inspelningen var broder De Schumaker, och prästerna drog i några trådar för att få honom anklagad för ”förtal, förlöjligande och fientlighet”. Broder De Schumaker tillbakavisade kraftfullt anklagelserna men dömdes att betala rättegångskostnaderna och 25 gulden * i böter. Tre stora tidningar skrev om rättegången, och det ledde till att sanningen blev ännu mera känd.

 Lightbearer

Den 15 juli 1935 anlände Sällskapet Vakttornets 16 meter långa segelfartyg Lightbearer till Jakarta efter en sex månader lång predikoresa från Sydney i Australien. Ombord befann sig sju entusiastiska pionjärer som var beslutna att sprida de goda nyheterna i Indonesien, Singapore och Malaysia.

 I mer än två år besökte pionjärerna på Lightbearer stora och små hamnar runt om i Indonesien, och stora mängder biblisk litteratur spreds. ”Varje gång vi seglade in i en liten hamn brukade besättningen sätta på grammofonen och spela upp något föredrag av J. F. Rutherford, den dåvarande presidenten för Sällskapet Vakttornet”, berättade Jean Deschamp. ”Föreställ dig hur förvånade dessa isolerade malajiska bybor blev, när de fick se en stor segelbåt komma in i hamnen och en hög och kraftfull stämma ljöd. Ett flygande tefat skulle knappast ha kunnat väcka mer intresse.”

Prästerna blev ursinniga över att bröderna vittnade så frimodigt, och så småningom ledde deras påtryckningar till att myndigheterna förbjöd Lightbearer att lägga till i många indonesiska hamnar. I december 1937 återvände Lightbearer till Australien, men missionärernas verksamhet i Indonesien hade verkligen gjort avtryck.

Medlemmar av besättningen på Lightbearer.

^ § 2 Broder Rutherfords föreläsning avslöjade att den katolska kyrkan lärde ut falska religiösa läror och sysslade med politik och korruption.

^ § 2 Det motsvarar omkring 2 500 kronor i dag.