Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INDONESIEN

Ett avdelningskontor högt uppe i skyn

Ett avdelningskontor högt uppe i skyn

Kontor på 31:a våningen.

År 2008 nådde Indonesien ett högsta antal om 21 699 förkunnare. Avdelningskontoret utnyttjades då till bristningsgränsen, och eftersom det var byggt under förbudstiden låg det inte så bra till. Det var tydligt att det behövdes ett större avdelningskontor som låg närmare Jakarta.

 Omkring två år senare köpte man en lokal som skilde sig väldigt mycket från det förra avdelningskontoret. Man köpte det 31:a våningsplanet i en ultramodern 42 våningar hög kontorsskyskrapa nära centrum i Jakarta. Efter det köptes 12 våningar i ett närliggande höghus som skulle bli bostäder för minst 80 beteliter. Man köpte också ett höghus på fem våningar som skulle inrymma de praktiska avdelningarna.

Beteliternas lägenheter är utspridda på 12 våningar.

Ett bygglag med volontärer från olika länder arbetade tillsammans med lokala entreprenörer för att renovera kontoren och lägenheterna. ”Gång på gång hjälpte Jehova oss att klara av problem som verkade oöverstigliga”, säger byggtillsyningsmannen Darren Berg. ”Vi ville till exempel installera en modern anläggning för att rena avloppsvatten, men myndigheterna förstod inte hur den fungerade och ville därför inte godkänna den. Då pratade en indonesisk broder som är ingenjör med en högre tjänsteman. Han godkände genast vår begäran och sa att han litade helt och fullt på vår broders rekommendation.”

”Vi är inte osynliga längre. Människor lägger nu märke till Jehovas vittnen. De kan se att vi är här för att stanna.”

Det nya avdelningskontoret överlämnades den 14 februari 2015. Anthony Morris, som är medlem av den styrande kretsen, höll överlämnandetalet. Vincent Witanto Ipikkusuma, som tillhör avdelningskontorets kommitté, säger: ”Vi är nu etablerade i ett prestigefyllt område där några av Indonesiens ledande företag  finns. Vi är inte osynliga längre. Människor lägger nu märke till Jehovas vittnen. De kan se att vi är här för att stanna.”

Avdelningskontorets kommitté, från vänster till höger: Budi Sentosa Lim, Vincent Witanto Ipikkusuma, Lothar Mihank och Hideyuki Motoi.

”Det är ett nöje att predika här!”

På senare år har allt fler vittnen från alla delar av världen flyttat till Indonesien. ”Vänner som har flyttat till behovsdistrikt fyller en viktig funktion”, förklarar Lothar Mihank. ”De bidrar med erfarenhet, mogenhet och entusiasm till sina församlingar, och de hjälper till att bygga upp större uppskattning av vår världsvida familj av bröder och systrar.” Vad var det som fick dem att flytta? Hur har det gått för dem? Låt oss se vad några har att berätta.

Har flyttat till behovsdistrikt

1. Janine och Dan Moore.

2. Mandy och Stuart Williams.

3. Casey och Jason Gibbs.

4. Mari (längst fram till höger) och Takahiro Akiyama (längst bak till höger).

Jason och Casey Gibbs från USA säger så här: ”Vi tittade i ’Årsboken’ på statistiken över antalet invånare per förkunnare i olika länder. Då såg vi att Indonesien var ett av de länder där förkunnarna hade flest människor att predika för. Dessutom berättade några vänner som hade flyttat dit att det var mycket som hände på distrikten. Vi ringde därför till avdelningskontoret i Indonesien, och  de föreslog att vi skulle flytta till Bali. Man skulle just dra i gång en engelsk verksamhet där, så vi skulle kunna göra nytta från dag ett. Vi planerade att stanna här ett år, men nu har det gått tre år. De flesta som vi predikar för har aldrig hört talas om Jehovas vittnen. Tjänsten är verkligen underbar!”

Stuart och Mandy Williams, ett medelålders par från Australien, förklarar: ”Vi ville träffa människor som längtade efter sanningen, och därför bestämde vi oss för att flytta till Indonesien. I Malang, på östra Java, har vi träffat hundratals engelsktalande studenter som gärna lyssnar till de goda nyheterna. Och de älskar jw.org! Det är fantastiskt att gå i tjänsten här.”

Takahiro och Mari Akiyama, som är pionjärer i Yogyakarta på Java, berättar: ”Vi känner oss tryggare här än vi gjorde hemma i Japan. Människor är vänliga och artiga. Framför allt unga människor är nyfikna på andra religioner. En dag när vi stod vid vårt litteraturbord fick vi lämna omkring 2 600 tidskrifter på bara fem timmar.”

Dan och Janine Moore, som är närmare 60 år, säger: ”När vi är ute i tjänsten flockas människor omkring oss. Vi ler mot dem, och de ler tillbaka. De är först nyfikna, sedan intresserade och därefter entusiastiska. När vi visar dem något från Bibeln säger några: ’Får jag skriva ner det där?’ De förundras över visheten i Bibeln. Vi har varit här i ett år, och vi önskar att vi hade kommit tidigare. Vi letade efter ett distrikt där många ännu inte hade hört talas om Jehova – och nu har vi funnit det!”

Misja och Kristina Beerens kom som missionärer 2009 och är nu i resetjänsten. De berättar: ”Till och  med i ett av de mest konservativa muslimska områdena i Indonesien, ön Madura nordöst om Java, är människors reaktion på vårt predikande fantastisk. De stannar sina bilar och ber att få tidskrifter. De säger: ’Jag är muslim, men jag tycker om att läsa de här tidskrifterna. Kan jag få några extra till mina vänner?’ Det är ett nöje att predika här!”

Fälten är vita till skörd

När Frank Rice kom till Jakarta 1931 bodde omkring 60 miljoner människor i Indonesien. I dag finns det nästan 260 miljoner invånare, och det innebär att Indonesien har världens fjärde största befolkning.

 Under den här tiden har Jehovas vittnen i Indonesien också varit med om en enastående tillväxt. År 1946 började tio trogna förkunnare predika i landet. I dag har Indonesien mer än 26 000 förkunnare – ett tydligt bevis på Jehovas välsignelse! Och med 55 864 närvarande vid minneshögtiden 2015 finns det stora möjligheter till ytterligare tillväxt.

Jesus sa: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför ivrigt skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (Matt. 9:37, 38) Jehovas tjänare är därför beslutna att fortsätta arbeta hårt för att upphöja Jehovas stora namn i Indonesien. (Jes. 24:15)