Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INDONESIEN

Jehovas namn förkunnas med stolthet

Jehovas namn förkunnas med stolthet

Under de många år som förbudet gällde i Indonesien var bröderna och systrarna förståndiga nog att följa Jesus råd att ”vara försiktiga som ormar och ändå oskyldiga som duvor”. (Matt. 10:16) Men när förbudet upphörde behövde många lära sig att predika ”med frimodighet”. (Apg. 4:31)

En del av vännerna kände sig osäkra på att predika från dörr till dörr och inriktade sig i stället på återbesök och bibelstudier. Andra undvek att kontakta muslimer. Många presenterade sig som kristna i stället för att presentera sig som Jehovas vittnen, och de använde andra bibelöversättningar än Nya världens översättning. * Andra ville inte gärna lämna biblisk litteratur.

Det här berodde på flera saker, bland annat på hur vännerna hade haft det under förbudstiden. Men det berodde också på att man var formad av kulturen i landet, där man föredrar kompromiss framför konfrontation, försiktighet framför rättframhet. Hur skulle man hjälpa vännerna att göra förändringar?

Jehova visade vägen med hjälp av omtänksamma råd från andligt mogna bröder. (Ef. 4:11, 12) När Stephen Lett från den styrande kretsen besökte landet 2010, uppmuntrade han vännerna att försvara Guds namn genom att använda Nya världens översättning i tjänsten. ”Broder Letts tal gjorde djupt intryck på många förkunnare”, säger missionären Misja Beerens. ”De insåg att de behövde bli igenkända som Jehovas vittnen och försvara Guds ord med stolthet.”

 Eftersom muslimerna i Indonesien ofta förknippar Jehovas vittnen med kristenheten, gav den indonesiska upplagan av Tjänsten för Guds kungarike det här rådet: ”Det är ofta bäst att presentera sig som ett Jehovas vittne i början av samtalet. ... Vi är stolta över att få representera Jehova, och vi vill att fler på våra distrikt ska få veta vad hans namn och hans vilja är!” Shinsuke Kawamoto, som arbetar vid avdelningskontoret i Indonesien, berättar: ”Att man på det här sättet är tydlig men taktfull ger goda resultat. Många muslimer är nyfikna på Jehovas vittnen och vill veta vad det är som gör oss annorlunda. Deras nyfikenhet ger oss möjlighet att vittna för dem.”

Förkunnarna uppmuntrades också att tänka mer på att sprida Vakttornet och Vakna! ”För att människor ska lära känna oss behöver de läsa våra tidskrifter”, förklarar Lothar Mihank, samordnare för avdelningskontorets kommitté. ”Tidskrifterna väcker intresse och kan göra människor mer mottagliga för sanningen. När vi är ivriga att sprida dem ger vi fler människor möjlighet att få veta mer om Jehova.”

Offentligt vittnande gör intryck

År 2013 lanserade avdelningskontoret i Indonesien två nya tjänstegrenar som den styrande kretsen hade godkänt: storstadsprojektet och vanligt offentligt vittnande. De här spännande nya satsningarna gör att många fler i Indonesien får möjlighet att höra de goda nyheterna.

Storstadsprojektets första litteraturbord placerades i en stor galleria i västra Jakarta. Sedan började de olika församlingarna använda egna litteraturvagnar och litteraturbord. Inom ett år användes mer än 400 sådana  bord och vagnar över hela Indonesien. Vad har resultatet blivit?

Yusak Uniplaita, en äldste i Jakarta, berättar: ”Innan vi började med det offentliga vittnandet beställde vår församling 1 200 tidskrifter i månaden. Sex månader senare hade vi ökat beställningen till 6 000 tidskrifter. Nu beställer vi 8 000 tidskrifter i månaden. Vi lämnar också många böcker och broschyrer.” I Medan på norra Sumatra började några pionjärer använda litteraturvagnar på tre platser. Under den första månaden lämnade de 115 böcker och omkring 1 800 tidskrifter. Två månader senare hade omkring 60 pionjärer lämnat mer än 1 200 böcker och 12 400 tidskrifter på sju olika platser. ”Vännerna är entusiastiska över de här nya metoderna, som visar att det finns möjlighet till andlig tillväxt i Indonesien”, säger missionären Jesse Clark. ”Det offentliga vittnandet är här för att stanna!”

Språk som talar till hjärtat

Indonesien ligger mitt i ett av de språkligt sett mest mångskiftande områdena på jorden. * De flesta talar det gemensamma språket indonesiska, men många talar också ett lokalt språk – det språk som talar till deras hjärta.

Ett team på norra Sumatra som översätter till batak-toba.

Avdelningskontoret beslutade 2012 att undersöka behoven när det gällde de olika språken i landet. ”Vi började med att översätta litteratur till 12 lokala språk som talas av omkring 120 miljoner människor”, säger Tom Van Leemputten. ”När våra javanesiska översättare såg det första utkastet till ett vikblad på javanesiska, grät de av glädje. Äntligen hade de andlig mat på sitt eget språk!”

 De flesta församlingarna fortsatte ändå att hålla sina möten på indonesiska, också i områden där de flesta talar ett inhemskt språk. ”Min fru, Carmen, och jag var 2013 med vid en tvådagarssammankomst på ön Nias, väster om norra Sumatra”, berättar Lothar Mihank. ”De flesta av de 400 närvarande talade språket nias, men alla tal hölls på indonesiska. Jag pratade med talarna först, och sedan fick åhörarna veta att nästa dags program skulle hållas på nias. Då trängde mer än 600 ihop sig i sammankomstlokalen.” Carmen tillägger: ”Det var tydligt att åhörarna lyssnade mer uppmärksamt när programmet var på nias än de hade gjort dagen innan, då talen hölls på indonesiska. Alla var mycket glada att få lyssna till, och verkligen förstå, Bibelns budskap på sitt eget språk.”

En döv kvinna får andlig hjälp.

 Numera kan även de som är döva i Indonesien ”höra” sanningen på sitt eget språk. Sedan 2010 har teamet som översätter till indonesiskt teckenspråk översatt sju broschyrer och åtta vikblad. Dessutom har 750 personer gått en av de 24 teckenspråkskurser som avdelningskontoret har organiserat. Nu finns det 23 församlingar och grupper som använder teckenspråk, och de ger andlig hjälp och tröst åt de omkring tre miljoner döva som finns i Indonesien.

För närvarande har översättningsavdelningen 37 team med 117 översättare och 50 medarbetare på 19 platser över hela Indonesien.

^ § 2 Hela Nya världens översättning gavs ut på indonesiska 1999. Översättarna hade arbetat med den i sju år under förbudstiden. Några år senare gav man ut Insikt i Skrifterna, ett bibliskt uppslagsverk i två band, och Watchtower Library på CD-ROM. En enastående prestation i fråga om översättning!

^ § 2 I Indonesien talas 707 språk, och i Papua Nya Guinea talas 838 språk.