Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HÖJDPUNKTER FRÅN FÖRRA ÅRET

Rikets salar i rekordfart!

Rikets salar i rekordfart!

JEHOVAS organisation växer fortare än någonsin! (Jes. 60:22) Det har lett till ett skriande behov av Rikets salar. Världen över behöver mer än 13 000 Rikets salar antingen byggas eller totalrenoveras.

Den styrande kretsen har beslutat att göra förändringar inom byggverksamheten för att kunna lägga in en högre växel och samtidigt hålla nere kostnaderna. Nyligen bildades därför den globala bygg- och projekteringsavdelningen (WDC) i Brooklyn i New York. Deras arbete går ut på att planera och öka farten på byggen och renoveringar runt hela jorden. På avdelningskontoren  i Australien, Sydafrika, Tyskland och USA finns regionala bygg- och projekteringsavdelningar (RDC). De samordnar projekt och lägger tonvikten på att bygga Rikets salar snabbare och billigare. De ger även instruktioner om hur avdelningskontoren kan underhålla fastigheterna i sina respektive områden. Vid varje avdelningskontor finns en bygg- och projekteringsavdelning (LDC) som ser till att Rikets salar och sammankomsthallar byggs och hålls i gott skick.

I januari 2015 fick alla äldstebröder i USA vara med vid ett streamat möte. Där förklarades det hur man framöver kommer att planera, bygga och underhålla Rikets salar. Här är ett par huvudpunkter.

  • Bygga: Den styrande kretsens utgivarkommitté har gett riktlinjer för materialval och har tillhandahållit standardritningar som kan justeras efter lokala förhållanden. Byggnaderna kommer att vara tåliga, snygga, kostnadseffektiva och lätta att underhålla.

  • Underhålla: I alla församlingar kommer frivilliga att övas i hur man förlänger livslängden på en Rikets sal.

Arbetet med att bygga och underhålla är enormt stort. Men vännernas gemensamma ansträngningar kommer att leda till att bidragen gör största möjliga nytta.