Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Press

Press

Utrustning för att genom tryck utvinna vätska ur frukter och bär. Eftersom olivskörden kom efter druvskörden, använde man ofta samma pressar för att utvinna druvsaft och olivolja, även om det också fanns en speciell typ av press som användes till oliver.

En vanlig press bestod i regel av två grunda, karliknande fördjupningar uthuggna i kalksten – en högre liggande och en lägre liggande som var förbundna med varandra med en ränna. (4Mo 18:27, 30; 2Ku 6:27) Druvorna eller oliverna trampades eller krossades i det övre karet (gath, Neh 13:15), och saften rann ner i det nedre karet (jẹqev, Dom 7:25; Ord 3:10; Joel 2:24; Hag 2:16). I Joel 3:13 förekommer båda uttrycken: ”Kom, stig ner, ty vinpressen [gath] är full. Presskaren [hajeqavịm, pluralformen av jẹqev, här med den bestämda artikeln framför] flödar över.” Ordet jẹqev användes tydligtvis även om pressar med bara ett kar, där man både trampade druvorna och samlade upp saften. (Job 24:11; Jes 5:2; 16:10; Jer 48:33) Bottnen i de här pressarna lutade mer än i de vanliga pressarna med två kar, för att saften skulle kunna samlas i den lägre liggande änden. Om pressen var lång och smal, som ett tråg, kallades den purạh. (Jes 63:3; Hag 2:16) I de kristna grekiska skrifterna används uttrycken lēnọs (”presskar”, Mt 21:33; ”vinpress”, Upp 14:19) och hypolẹ̄nion (”kar för pressen”, Mk 12:1).

Man har funnit en vinpress vars övre kar var 2,4 m i kvadrat och ca 40 cm djupt. Det mindre karet, som saften rann ner i, låg ca 60 cm lägre, var 1,2 m i kvadrat och 90 cm djupt. Det var i en sådan vinpress som Gideon tröskade sitt vete. (Dom 6:11)

I dessa pressar krossades frukten vanligtvis med fötterna eller med tunga stenar. Två till sju stycken, ibland fler, arbetade tillsammans med att trampa frukten i pressen. Det var därför anmärkningsvärt att Jesaja sade att Jehova, den store vinpresstramparen, skulle trampa vinpressen ensam. (Jes 63:3) Över tramparnas huvuden fanns det en tvärbjälke med nedhängande rep som de kunde hålla fast sig i. Deras kläder stänktes ner av ”druvors blod”. (1Mo 49:11; Jes 63:2) Även om det innebar hårt arbete att trampa vinpressen var det vanligtvis en tid av glädje; glada rop och sång hjälpte arbetarna att hålla takten. (Dom 9:27; Jer 25:30; 48:33) Uttrycket ”Gittit”, som förekommer i överskriften till tre psalmer (8, 81, 84) och har återgetts med ”vinpressar” i den grekiska Septuaginta och den latinska Vulgata, kan tyda på att psalmerna sjöngs i samband med vinskörden.

Bildspråk. I Bibeln talas det många gånger om vinpressen i bildlig betydelse. (Jes 63:2, 3; Klag 1:15) På Jehovas dag, när skaror är samlade på avgörandets lågslätt, utfärdas befallningen: ”Svinga skäran, ty skörden har mognat. Kom, stig ner, ty vinpressen är full. Presskaren flödar över; ty deras ondska är stor.” (Joel 3:13, 14) Och Johannes såg i en syn ”jordens vinstock” slungas ”i Guds förbittrings stora vinpress”, som trampades tills ”blod kom ut ur vinpressen och stod ända upp till hästarnas betsel”. ”Guds, den Allsmäktiges, vredes förbittrings vinpress” trampas av honom som kallas ”Trofast och Sann”, ”Guds Ord”. (Upp 14:19, 20; 19:11–16)