Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Prefekt

Prefekt

Babylonisk ämbetsman av lägre rang än satrap. Titeln används i Daniel 2:48 i förbindelse med ”de visa i Babylon”. Det verkar som om dessa ”visa” var indelade i grupper efter den uppgift de hade. Daniel utnämndes till överste prefekt över ”alla de visa i Babylon”. (Dan 3:2, 3, 27)

Under medern Darius regeringstid kom ämbetsmännen inför honom ”i samlad trupp” (alltså ett betydande antal) och sade att alla ämbetsmännen, däribland prefekterna, rekommenderade att det skulle utfärdas en ny lag om att man under 30 dagar inte fick be till någon annan än till kungen. Daniel fortsatte att be till Jehova och blev kastad i lejongropen, men Jehova befriade honom, och konspiratörerna blev själva kastade till lejonen. (Dan 6:6, 7, 24)