Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

HUR KAN BLOD RÄDDA DITT LIV?

HUR KAN BLOD RÄDDA DITT LIV?

VARJE dag ställs människor inför etiska beslut som gäller hälsan: organtransplantationer, abort, "rätten att dö". Vi hoppas att du aldrig kommer att ställas inför dessa problem.

Men det finns en fråga som kräver din uppmärksamhet: Hur kan blod användas för att rädda liv?

Många undrar nu med goda skäl: Vilka är riskerna med blodtransfusioner? Men detta är mer än en medicinsk fråga. Den har figurerat i nyheterna i samband med Jehovas vittnen. Har du undrat varför dessa människor, som håller fast vid höga etiska principer och som hyser förtroende för god läkarvård, vägrar att ta emot blod?

Som du kommer att se är de medicinska och moraliska aspekterna i samband med användning av blod av direkt betydelse för hur du kan rädda det värdefullaste du äger: LIVET.