Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HÄNDELSER FRÅN DET SENASTE ÅRET

Juridisk rapport

Juridisk rapport

ARMENIEN Vapenvägrare får göra civiltjänst

Armenien: Bröder som gör civiltjänst långt hemifrån fortsätter att predika.

Under 2013 införde den armeniska regeringen en ny lag om civiltjänst. Det har gjort det möjligt för våra bröder att göra civiltjänst i stället för att sitta i fängelse för vapenvägran. I januari 2014 rapporterade avdelningskontoret att 71 av våra bröder börjat sin civiltjänst. De får till exempel arbeta i kök och som assistenter till sjuksköterskor på sjukhus. En del arbetsledare har berömt bröderna för deras  goda arbetsmoral och fina inställning till det många gånger krävande arbetet. Våra bröder är tacksamma för den här lagförändringen, som gör det möjligt för dem att inte behöva gå emot sitt kristna samvete. * En av dem sa: ”Vi tackar Jehova för att vi kan göra civiltjänst. Det gör att vi kan bevara vår neutralitet och samtidigt fortsätta tjäna honom öppet.”

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Inte bara katolska vigslar

År 1954 slöt Dominikanska republiken ett avtal med Vatikanen om att katolska kyrkan skulle vara den enda religionen som fick förrätta vigslar. Om ett par inte ville ha en katolsk vigsel, var det enda alternativet en borgerlig vigsel. Men 2010 antog regeringen en ny grundlag som gjorde det möjligt för kvalificerade representanter från andra religioner att också få licens att viga. Regeringen anordnade en kurs för dem som ville bli licensierade. Avdelningskontoret i Dominikanska republiken valde ut 30 bröder till kursen. Även om det var över 2 000 som ansökte om licensen, var det bara 32 av dem som kvalificerade sig. Men alla som avdelningskontoret rekommenderat blev godkända att förrätta vigslar för Jehovas vittnen.

INDIEN De fortsätter att predika modigt

Sundeep och Deepalakshmi Muniswamy.

Den 27 januari 2014 fällde kommissionen för mänskliga  rättigheter i delstaten Karnataka en viktig dom. Poliskommissarien (PSI) vid polisstationen i staden Old Hubli dömdes för att ha kränkt Sundeep Muniswamys mänskliga rättigheter; poliskommissarien hade nämligen underlåtit att gripa in mot en pöbelhop som attackerat broder Muniswamy den 28 juni 2011. Kommissionen yrkade på att kommissarien skulle straffas för att han kränkt mänskliga rättigheter och befallde myndigheterna i Karnataka att inte bara vidta straffåtgärder  mot kommissarien, utan också se till att han betalade 20 000 rupier (cirka 2 400 kronor) som ersättning till Muniswamy. Pengarna skulle dras från kommissariens lön.

Broder Muniswamy och hans familj tackar Jehova för det här speciella slutresultatet, och de är beslutna att fortsätta att modigt predika de goda nyheterna. Det här har styrkt alla vittnen att fortsätta att förlita sig på Jehovas beskydd. Domen ger också en stark signal till myndigheterna om att respektera Jehovas vittnens mänskliga rättigheter i Karnataka. Ytterligare ett brottmål, som har koppling till samma tillfälle och involverar Muniswamy och en annan broder, är fortfarande under rättegång.

KIRGIZISTAN Högsta domstolen försvarar vapenvägrares rättigheter

Den 19 november 2013 var en betydelsefull dag för våra kirgiziska bröder, som av samvetsskäl inte vill göra militärtjänst. Då gav Högsta domstolen ett positivt utslag i 11 fall som rörde Jehovas vittnen. Domstolen framhöll att lagen om alternativ civiltjänst låg i strid med grundlagen, eftersom civiltjänsten inte var verkligt civil. De som valde civiltjänst var nämligen tvungna att betala pengar för att stödja militären. Dessutom registrerades de in i militärens reservtrupper direkt efter att de gjort klart sin civiltjänst. Högsta domstolen kom fram till att det var en kränkning av religionsfriheten att tvinga dem som vägrar militärtjänst av samvetsskäl att utföra civiltjänst under sådana omständigheter. Så under de första månaderna av 2014 genomfördes en lagförändring och 14 Jehovas vittnen, som stod dömda under den tidigare lagen, frikändes av Högsta domstolen. Våra bröder har kämpat för sin religionsfrihet i sju långa år, och äntligen  kan de dra en lättnadens suck. De har verkligen ärat Jehovas namn och beslutsamt försvarat sin rätt att tillbe honom i Kirgizistan.

Kirgizistan: Bröder som fått sitt fall avgjort i Kirgizistans Högsta domstol.

NIGERIA ”Jehova hade välsignat mig”

Jehovas vittnen i delstaten Abia i Nigeria blir ofta utstötta och illa behandlade. Varför det? För att de vägrar gå med i traditionella föreningar, så kallade age-grade associations, som ofta sysslar med våldsamma och magiska riter. * En tidig morgon i november 2005 kom medlemmar från föreningen i Asaga Ohafia till broder Emmanuel Ogwos hem. De bröt sig in och stal allt som broder och syster Ogwo ägde som en avtvingad ”medlemsavgift”. Det enda de fick behålla var kläderna  de hade på sig. 2006 blev de dessutom vräkta och tvingades bort från byn. En broder i en annan by tog in dem i sitt hem där de blev omhändertagna. Året därpå återvände broder Ogwo till sitt hem. Men påtryckningarna att gå med i föreningen fortsatte, och ingen lyssnade när han gång på gång begärde att få tillbaka sina saker.

Men till slut, den 15 april 2014, dömde delstatsdomstolen i Abia till förmån för broder Ogwo. Den fastställde hans grundlagsenliga rätt att själv bestämma vilken religion och vilka föreningar han vill tillhöra, och han fick därför tillbaka sina saker. I dag blir Jehovas vittnen inte lika illa behandlade, och bröderna i Asaga Ohafia kan predika fritt i området.

Broder Ogwo berättar hur han kände när domstolen meddelade sitt beslut: ”Jag hoppade av glädje, jag blev så glad. Det kändes inte som att det var jag som vunnit fallet, utan Jehova. Änglarna var med mig och Jehova hade välsignat mig.”

RYSSLAND Ett avgörande till förmån för jw.org

De juridiska svårigheterna som våra ryska bröder kämpat med har faktiskt ”lett till framgång för de goda nyheterna” i Ryssland. (Fil. 1:12) Även om en del statliga myndigheter och religiösa ledare motarbetar oss, fortsätter våra bröder att vara lojala och Jehova fortsätter att välsigna deras ansträngningar.

Ett exempel på det är den juridiska segern i staden Tver. År 2013 väckte en åklagare i Tver åtal mot Jehovas vittnen i en lokal domstol. Åklagaren ville förbjuda jw.org i hela Ryssland, och domstolen dömde till fördel för åklagaren. Ingen av Jehovas vittnens representanter hade blivit informerade om rättegången, men de överklagade direkt när de fick höra om  utslaget. Den 22 januari 2014 dömde Tvers regionala domstol till vår fördel och upphävde den lägre domstolens beslut. Tack vare Jehova och bönerna från alla vänner jorden över, kan majoriteten av våra ryska vänner dra full nytta av all god andlig mat som finns på jw.org.

TURKIET Rätten till att vägra militärtjänst ignoreras fortfarande

Bariş Görmez, ett Jehovas vittne i Turkiet, har suttit över fyra år i fängelse för att han vägrar att göra militärtjänst. När han häktades blev han fruktansvärt behandlad; militärpolisen sparkade honom och slog honom med tillhyggen. I fängelset fick han det också svårt. Eftersom broder Görmez är 217 centimeter lång, kunde han inte ligga rak i fängelsesängen. Han var tvungen att sova i en förvriden ställning tvärs över två sängar. Men så småningom gav fängelset honom tillstånd att få en större madrass, som vännerna från den lokala församlingen gav honom.

År 2008 lämnade broder Görmez och tre andra vittnen in en ansökan till Europadomstolen om att Turkiet kränker deras religionsfrihet genom att inte acceptera vapenvägrare. Den 3 juni 2014 dömde Europadomstolen till förmån för dessa fyra bröder och befallde den turkiska regeringen att stå för rättegångskostnaderna och betala skadestånd till våra bröder. * Det här är tredje gången som Europadomstolen dömer till förmån för Jehovas vittnen i ett sådant här fall i Turkiet. För tillfället sitter inga Jehovas vittnen i turkiska fängelser. Men problemet kvarstår, och den här frågan kan inte avgöras förrän Turkiet erkänner rätten till att av samvetsskäl vägra militärtjänst.

 Uppföljning av tidigare rapporter

Azerbajdzjan: Våra bröder och systrars mänskliga rättigheter fortsätter att kränkas. Bland annat gör polisen razzior för att störa deras möten, litteraturen censureras och vännerna blir arresterade när de predikar. Dessutom fortsätter regeringen att vägra samfundet Jehovas vittnen att omregistrera sig som en laglig sammanslutning, och därför har våra vänner lämnat in 19 ansökningar till Europadomstolen. Svårigheterna fortsätter, men det är tydligt att Jehova är med sina vittnen. Antalet förkunnare ökar och de är överlyckliga för att de fått Nya världens översättning av Den heliga skrift på azerbajdzjanska.

Eritrea: Vännerna fortsätter att vara lojala mot Jehova trots svår förföljelse. Våra bröder Paulos Eyassu, Isaac Mogos och Negede Teklemariam har suttit i fängelse i över 20 år, ända sedan 24 september 1994. De eritreanska myndigheterna grep ungefär 150 Jehovas vittnen och intresserade vid minneshögtiden den 14 april 2014. Den äldsta som greps var 85 år och den yngsta bara 16 månader! När specialföredraget hölls den 27 april 2014 greps ytterligare 30 personer. Men sedan dess har nästan alla blivit frisläppta.

Kazakstan: Den statliga byrån för religiösa ärenden har gett avslag på 14 av våra publikationer så att de varken får importeras eller spridas i Kazakstan. Dessutom har våra bröder blivit förbjudna att predika någon annanstans än i sina godkända möteslokaler, och ungefär 50 bröder har blivit dömda för illegalt missionerande. För att försvara sin yttrandefrihet har Jehovas vittnen lämnat in 26 ansökningar till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

^ § 1 Det är upp till vars och ens samvete att avgöra om man kan göra civiltjänst.

^ § 1 I en sådan förening utgörs medlemmarna av personer i samma åldersgrupp, oftast män, som bor i samma by.

^ § 2 Buldu med flera mot Turkiet, nr 14017/08, 3 juni 2014.