Ungdomar berättar om att spara, spendera och hålla pengar på rätt plats.