Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Ska jag hoppa av skolan?

Det här behöver du tänka på

Vad är minimikravet enligt lagen? Har du nått dit än? Det skulle verkligen inte vara bra att hoppa av skolan om det innebar att du gick emot Bibelns uppmaning att ”underordna sig de överordnade myndigheterna”. (Romarna 13:1)

Har jag nått mina utbildningsmål? Vilka mål vill du att din utbildning ska hjälpa dig att nå? Vet du inte riktigt? Då måste du ta reda på det! Annars är du som en tågpassagerare som inte har en aning om vart han vill åka. Sätt dig därför ner med dina föräldrar och resonera om avsnittet ” Mina utbildningsmål”. Om du slutar skolan innan du nått de utbildningsmål som du och dina föräldrar enats om skulle det vara att hoppa av för tidigt.

Att hoppa av skolan är som att hoppa av ett tåg innan du kommit fram till ditt mål

Varför vill jag hoppa av? Det kan vara sådant som att du vill hjälpa din familj ekonomiskt eller att du vill delta i ideellt arbete. De själviska skälen kan vara att du vill slippa ifrån läxor och prov. Det svåraste är att avgöra vilka motiv som driver dig mest – de goda eller de själviska? Om du hoppar av skolan bara för att slippa problem kommer du förmodligen att få en kalldusch.

Att hoppa av skolan är som att hoppa av ett tåg innan man kommit fram till resmålet. Resan kanske är obekväm och medpassagerarna otrevliga. Men om du kastar dig ut från tåget kommer du inte att nå ditt mål, och du kommer antagligen att skada dig allvarligt. Det är på samma sätt om du hoppar av skolan. Det kommer troligen att bli svårare att få jobb, och även om du hittar ett kommer du förmodligen att få sämre betalt än du skulle ha fått om du hade varit färdigutbildad.

Så försök att tålmodigt ta dig igenom problemen i skolan hellre än att hoppa av. Om du gör det kommer du att utveckla egenskaper som du kommer att ha nytta av när du ställs inför liknande utmaningar i arbetslivet.

 Mina utbildningsmål

Ett av de främsta syftena med utbildning är att du senare ska kunna skaffa ett jobb och försörja dig själv och en eventuell familj. (2 Thessalonikerna 3:10, 12) Har du tänkt igenom vad du vill jobba med och hur din tid i skolan kan förbereda dig för det? Svara på de här frågorna för att se om din utbildning tar dig dit du vill:

  • Vad är jag bra på? (Är du till exempel bra på att ta människor? Gillar du praktiskt eller kreativt arbete? Eller är du lite av en teoretisk problemlösare?)

  • Inom vilka yrken skulle jag få nytta av mina starka sidor?

  • Vilka jobb finns det där jag bor?

  • Vilka kurser och ämnen som jag nu läser kan förbereda mig för arbetsmarknaden?

  • Vilka utbildningsmöjligheter ligger öppna för mig just nu som ökar chanserna att nå mina mål?

Kom ihåg: Poängen med att utbilda sig är att kunna ha nytta av det i framtiden. Undvik därför att gå till den andra ytterligheten och bli en evighetsstudent – en som stannar kvar på ”tåget” bara för att slippa bli vuxen.