Lärdomar från berättelsen om Josef och Potifars hustru. Ladda ner filen, läs berättelsen från Bibeln och lev dig in i den!