Lärdomar från berättelsen om Ahab, Isebel, Nabot och Elia. Ladda ner filen, läs berättelsen från Bibeln och lev dig in i den!