Det här arbetsbladet i två delar kan hjälpa dig att prata om ditt val av musik med dina föräldrar.