Det här arbetsbladet kan hjälpa dig när du vill lära dig ett nytt språk.