Det här arbetsbladet kan hjälpa dig att vinna andras förtroende.