Det här arbetsbladet kommer hjälpa dig att tänka över innehållet i dina böner och kvaliteten på dem.