Gå direkt till innehållet

Lerskärvor bekräftar platsen för israelitisk stam

När israeliterna intog det utlovade landet och delade upp det mellan stammarna, säger Bibeln att tio klaner i Manasses stam fick områden väster om Jordan, vilket var på ett annat ställe än resten av stammen. (Josua 17:1–6) Finns det några arkeologiska bevis för att det var så?

I Samaria hittade man år 1910 en samling lerskärvor med inskrifter på hebreiska. Dessa skärvor, så kallade ostraka, innehöll uppgifter som redogjorde för leveranser av lyxvaror – däribland vin och kosmetisk olja – till palatset i huvudstaden Samaria. Sammanlagt hittade man 102 skärvor, som daterats till 700-talet f.v.t., men bara 63 av dem är fullt läsbara. Men tillsammans redogör de här 63 skärvorna för datum och klannamn såväl som avsändare och mottagare av varorna.

Det är intressant att alla klaner som nämns på Samaria-ostraka tillhör Manasses stam. Enligt NIV Archaeological Study Bible så finns det alltså ”en källa förutom Bibeln som förbinder Manasses klaner med det område som Bibeln anger att de bosatte sig i”.

Denna inskrift identifierar en kvinna som hette Noah, som var en avkomling till Manasse.

Samaria-ostraka bekräftar bibelskribenten Amos beskrivning av de rika på den tiden: ”De dricker vin ur skålar och smörjer sig med de finaste oljor.” (Amos 6:1, 6) Samaria-ostraka visar alltså att sådana varor importerades till det område där de tio klanerna i Manasses stam bodde.