Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Arkeologisk upptäckt stöder kung David som historisk person

Enligt Bibeln var David kung i Israel under 1000-talet f.v.t., och hans avkomlingar regerade under flera hundra år. Men en del kritiker har hävdat att David bara är en myt, en karaktär som diktats ihop långt senare. Har kung David verkligen funnits?

År 1993 upptäckte arkeologen Avraham Biran och hans team ett stenfragment i Tel Dan i norra Israel med en inskription som nämnde ”Davids hus”. Texten är skriven med semitiska skrivtecken och dateras till 800-talet f.v.t. Fragmentet var uppenbarligen en del av ett monument som rests av araméerna där man skröt om sina segrar över israeliterna.

I en artikel i Bible History Daily kan man läsa: ”Inskriptionen med ’Davids hus’ hade sina skeptiker ... Men de flesta bibelforskare och arkeologer hade inga problem med att godta stelen från Tel Dan som det första konkreta beviset för att kung David i Bibeln var historisk, vilket gjorde den till ett av de mest anmärkningsvärda bibelarkeologiska fynd som det redogjorts för i BAR [Biblical Archaeology Review].”