Bibelns svar

Vilddjuret med sju huvuden som introduceras i Uppenbarelseboken 13:1 står för det globala politiska systemet.

  • Det har myndighet, makt och en tron, vilket antyder att det är en politisk institution. (Uppenbarelseboken 13:2)

  • Det härskar över ”varje stam och folk och språk och nation”, så det är större än en enskild politisk regering. (Uppenbarelseboken 13:7)

  • Det har kombinerade karaktärsdrag från de fyra vilddjur som beskrivs i profetian i Daniel 7:2–8, bland annat en leopards utseende, en björns fötter, ett lejons gap och tio horn. Vilddjuren i Daniels profetia motsvarar olika kungar och politiska riken som i tur och ordning innehar världsväldet. (Daniel 7:17, 23) Vilddjuret i kapitel 13 i Uppenbarelseboken är alltså en bild av ett sammansatt politiskt system.

  • Det stiger ”upp ur havet”, dvs. ur det upprörda människohavet som är källan till mänskliga regeringar. (Uppenbarelseboken 13:1; Jesaja 17:12, 13)

  • Bibeln säger att vilddjurets tal eller namn, 666, är ”en människas tal”. (Uppenbarelseboken 13:17, 18) Det visar att vilddjuret är en bild av något som har med människor att göra, inte med andar eller demoner.

Trots att nationerna sällan kan komma överens är de enade i sitt beslut att behålla sin myndighet i stället för att underordna sig Guds rike. (Psalm 2:2) De kommer också att gå samman för att strida mot Guds härar som leds av Jesus Kristus i Harmageddon, men det kriget kommer att leda till att nationerna blir tillintetgjorda. (Uppenbarelseboken 16:14, 16; 19:19, 20)

”Tio horn och sju huvuden”

Vissa tal används bildligt i Bibeln. Exempelvis kan talen tio och sju stå för fullständighet. Nyckeln till att förstå innebörden av ”tio horn och sju huvuden” på vilddjuret i kapitel 13 är ”vilddjurets bild” som identifieras längre fram i Uppenbarelseboken. ”Vilddjurets bild” är ett rött vilddjur som har sju huvuden och tio horn. (Uppenbarelseboken 13:1, 14, 15; 17:3) Bibeln säger att de sju huvudena på det här röda vilddjuret betyder ”sju kungar”, dvs. regeringar. (Uppenbarelseboken 17:9, 10)

Det är därför logiskt att de sju huvudena på vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:1 också representerar sju regeringar. Det är de politiska makter som har dominerat världen historien igenom och som har gått i spetsen för att förtrycka Guds folk: Egypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Grekland, Rom och USA/Storbritannien. Om vi drar slutsatsen att de tio hornen representerar samtliga nationer i världen, visar kronorna (diademen) på hornen att det finns en mängd nationer som regerar samtidigt som de politiska världsmakterna.