Bibelns svar

Många har hört att ingen kan vara säker på vem som skrivit Bibeln. Men Bibeln själv är ofta tydlig med vem som skrev de olika böckerna. En del avsnitt inleds med sådana upplysningar som att detta är ”Nehemjas ... ord”, ”den syn som Jesaja ... skådade” eller ”Jehovas ord som kom till Joel”. (Nehemja 1:1; Jesaja 1:1; Joel 1:1)

De flesta bibelskribenter erkände att de representerade Jehova, den ende sanne Guden, och att de vägleddes av honom. I de hebreiska skrifterna påpekar profeter mer än 300 gånger: ”Detta är vad Jehova har sagt.” (Amos 1:3; Mika 2:3; Nahum 1:12) Andra bibelskribenter fick budskap från Gud genom änglar. (Sakarja 1:7, 9)

Bibeln skrevs av omkring 40 personer under en tidsperiod på 1 600 år. En del användes för att skriva mer än en bibelbok. Bibeln utgör egentligen ett minibibliotek med 66 böcker. Där ingår de 39 böckerna i de hebreiska skrifterna, som många kallar Gamla testamentet, och de 27 böckerna i de kristna grekiska skrifterna, som ofta kallas Nya testamentet.