Bibelns svar

Det är helt naturligt att undra varför vi dör, speciellt när vi har förlorat någon som står oss nära. Bibeln säger: ”Den udd som förorsakar död är synden.” (1 Korinthierna 15:56)

Varför syndar och dör alla människor?

De första människorna, Adam och Eva, förlorade sina liv därför att de syndade mot Gud. (1 Moseboken 3:17–19) På grund av att de gjorde uppror mot Gud var döden ofrånkomlig, eftersom Gud ”är livets källa”. (Psalm 36:9; 1 Moseboken 2:17)

Adam förde vidare ofullkomlighet och synd till alla sina avkomlingar. Bibeln säger: ”Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.” (Romarna 5:12, Bibel 2000) Alla dör eftersom alla syndar. (Romarna 3:23)

Hur döden kommer att försvinna helt

Gud lovar att han ska ”uppsluka döden för alltid”. (Jesaja 25:8) För att kunna ta bort döden måste han först ta bort grundorsaken till den, nämligen synden. Gud kommer att göra det genom Jesus Kristus, ”som tar bort världens synd”. (Johannes 1:29; 1 Johannes 1:7)