Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Bor Gud på en särskild plats?

Bibelns svar

Ja. Gud bor på en särskild plats – i himlen. Här är några avsnitt från Bibeln:

Kung Salomo sa i en bön: ”Må du då lyssna i himlen, din fast grundade boning.” (1 Kungaboken 8:43)

Jesus Kristus lärde sina lärjungar att rikta sina böner till sin ”Fader i himlarna”. (Matteus 6:9)

Efter sin uppståndelse gick Jesus ”in i själva himlen för att ... träda fram inför Guds person”. (Hebréerna 9:24)

De här verserna visar tydligt att Jehova Gud är en verklig person och att han inte är allestädes närvarande, utan att han bor i himlen.

Ta reda på mer

Finns Gud på någon särskild plats?

Finns Gud överallt samtidigt? Ta reda på vad Bibeln säger.