Bibelns svar

Ja. Gud bor på en särskild plats – i himlen. Här är några avsnitt från Bibeln:

Kung Salomo sa i en bön: ”Må du då lyssna i himlen, din fast grundade boning.” (1 Kungaboken 8:43)

Jesus Kristus lärde sina lärjungar att rikta sina böner till sin ”Fader i himlarna”. (Matteus 6:9)

Efter sin uppståndelse gick Jesus ”in i själva himlen för att ... träda fram inför Guds person”. (Hebréerna 9:24)

De här verserna visar tydligt att Jehova Gud är en verklig person och att han inte är allestädes närvarande, utan att han bor i himlen.