Bibelns svar

Jesus varken uppmanade sina efterföljare att skaffa barn eller avrådde dem från det. Inte heller någon av Jesus lärjungar gav anvisningar i sådana frågor. Ingenstans i Bibeln fördöms födelsekontroll uttryckligen. Principen i Romarna 14:12 passar in på den här frågan: ”Var och en av oss [skall] avlägga räkenskap för sig själv inför Gud.

Gifta par kan alltså själva bestämma om de ska ha barn eller inte. De kan också själva bestämma när de ska skaffa barn och hur många de vill ha. Om ett gift par väljer att använda ett preventivmedel som inte verkar aborterande är det deras ensak. Ingen kan döma dem. (Romarna 14:4, 10–13)