Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vad betyder talet 666?

Bibelns svar

Enligt den sista boken i Bibeln är 666 ett tal, eller ett namn, på vilddjuret med sju huvuden och tio horn som kommer upp ur havet. (Uppenbarelseboken 13:1, 17, 18) Det här vilddjuret symboliserar världens politiska system, som härskar över ”varje stam och folk och språk och nation”. (Uppenbarelseboken 13:7) Namnet 666 visar att Gud ser det här politiska systemet som ett stort misslyckande. På vilket sätt?

Inte bara en beteckning. När Gud ger någon eller något ett namn så betyder det något. När Gud till exempel gav Abram löftet att han skulle bli ”far till en mängd nationer”, ändrade han hans namn från Abram, som betyder ”far är hög (upphöjd)”, till Abraham, som betyder ”far till en mängd (hop)”. (1 Moseboken 17:5, fotnoterna) På liknande sätt gav Gud vilddjuret namnet 666 för att visa vad som skulle vara kännetecknande för det.

Talet sex betecknar ofullkomlighet. Siffror används ibland i Bibeln i symbolisk bemärkelse. Siffran sju representerar fullständighet eller fullkomlighet. Sex, som är ett mindre än sju, kan beteckna något som är ofullständigt eller bristfälligt i Guds ögon, och det kan förknippas med Guds fiender. (1 Krönikeboken 20:6; Daniel 3:1)

Tre gånger betecknar eftertryck. Ibland när något ska betonas i Bibeln sägs det tre gånger. (Uppenbarelseboken 4:8; 8:13) Så namnet 666 betonar tydligt att Gud ser människors politiska system som ett stort misslyckande. De har inte lyckats införa fred och säkerhet – något som endast Guds kungarike kommer att lyckas med.

Vilddjurets märke

Bibeln visar att människor får ”vilddjurets märke” för att de följer det ”med beundran”, i så stor utsträckning att de tillber det. (Uppenbarelseboken 13:3, 4; 16:2) Det gör de genom att de vördar och ärar sitt land, dess symboler och dess militära styrka. Som det står i The Encyclopedia of Religion: ”Nationalism har blivit en framträdande form av religion i dagens moderna värld.” *

Vad innebär det att någon får vilddjurets märke på sin högra hand eller på sin panna? (Uppenbarelseboken 13:16) Gud sa till israeliterna vad de skulle göra med hans befallningar: ”Ni skall ... binda dem som ett tecken på er hand, och de skall tjäna som ett pannband på er panna.” (5 Moseboken 11:18) Det här betydde inte att israeliterna skulle göra det rent bokstavligt, utan att Guds ord skulle vägleda dem i allt vad de tänkte och gjorde. På samma sätt är vilddjurets märke inte något bokstavligt, som någon slags tatuering, utan i stället är det ett symboliskt märke som identifierar dem som låter de politiska systemen styra deras liv. De som har vilddjurets märke tar själva avstånd från Gud. (Uppenbarelseboken 14:9, 10; 19:19–21)

^ § 8 Se också Nationalism in a Global Era, sidan 134, och Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, sidan 94.