Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad är himlen?

Bibelns svar

Begreppet ”himmel” används på tre olika sätt i Bibeln. Det kan avse: 1) den synliga himlen, 2) andevärlden, eller 3) en hög och upphöjd ställning. Sammanhanget visar vilken av betydelserna som avses. *

  1. Den synliga himlen. I en del sammanhang avser ”himlen” jordens atmosfär, där vindarna blåser, fåglarna flyger, molnen bildar regn och snö och ”blixten ... flammar till”. (Lukas 17:24; Psalm 78:26; Ordspråksboken 30:19; Jesaja 55:10) Det kan också avse rymden, där ”solen och månen och stjärnorna” finns. (5 Moseboken 4:19; 1 Moseboken 1:1)

  2. Andevärlden. ”Himlen” kan också syfta på andevärlden, en andlig dimension som är storslagen och åtskild från det fysiska universum. (1 Kungaboken 8:27; Johannes 6:38) I den här andliga himlen finns Jehova Gud, som ”är en Ande”, och alla änglar som han har skapat. (Johannes 4:24; Matteus 24:36) ”Himlen” används också synonymt med ”de heligas församling”, dvs. alla trogna änglar. (Psalm 89:5–7)

    I Bibeln används ibland ordet ”himlen” om den del av andevärlden där Jehova bor, hans ”boning”. (1 Kungaboken 8:43, 49; Hebréerna 9:24; Uppenbarelseboken 13:6) Bibeln förutsade att Satan och hans demoner skulle kastas ut ur himlen och alltså inte längre få vara i Jehovas närhet. Men de skulle fortfarande vara kvar i andevärlden. (Uppenbarelseboken 12:7–9, 12)

  3. En hög och upphöjd ställning. ”Himlen” kan också användas som en symbol för en hög ställning, framför allt i samband med makt och myndighet. Enligt Bibeln innehas en sådan position till exempel av:

Hur är det i himlen?

Det sjuder av aktivitet i andevärlden. Där finns hundratals miljoner änglar som gör Jehovas vilja. (Psalm 103:20, 21; Daniel 7:10)

Bibeln beskriver att himlen är upplyst av ett strålande ljus. (1 Timoteus 6:15, 16) Profeten Hesekiel fick se en syn av himlen som utmärktes av ett ”klart ljussken”, och i profeten Daniels syn av himlen fanns ”en ström av eld”. (Hesekiel 1:26–28; Daniel 7:9, 10) Himlen är helig, eller ren, och vacker. (Psalm 96:6; Jesaja 63:15; Uppenbarelseboken 4:2, 3)

Bibeln målar upp en mäktig och storslagen bild av himlen. (Hesekiel 43:2, 3) Men det är omöjligt för oss människor att helt förstå hur himlen är, eftersom andevärlden och det som finns i den övergår vårt förstånd.

^ § 3 Det hebreiska ord som översätts med ”himmel” verkar komma från ett rotord som betyder ”hög” eller ”upphöjd”. (Ordspråksboken 25:3) Se The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, sidan 1029.

^ § 9 I McClintock och Strongs Cyclopedia sägs det att de ”nya himlar” som omtalas i Jesaja 65:17 avser ”en ny regering, ett nytt rike”. (Band IV, sidan 122)