Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vad är himlen?

Bibelns svar

Begreppet ”himmel” används på tre olika sätt i Bibeln. Det kan avse: 1) den synliga himlen, 2) andevärlden, eller 3) en hög och upphöjd ställning. Sammanhanget visar vilken av betydelserna som avses. *

  1. Den synliga himlen. I en del sammanhang avser ”himlen” jordens atmosfär, där vindarna blåser, fåglarna flyger, molnen bildar regn och snö och ”blixten ... flammar till”. (Lukas 17:24; Psalm 78:26; Ordspråksboken 30:19; Jesaja 55:10) Det kan också avse rymden, där ”solen och månen och stjärnorna” finns. (5 Moseboken 4:19; 1 Moseboken 1:1)

  2. Andevärlden. ”Himlen” kan också syfta på andevärlden, en andlig dimension som är storslagen och åtskild från det fysiska universum. (1 Kungaboken 8:27; Johannes 6:38) I den här andliga himlen finns Jehova Gud, som ”är en Ande”, och alla änglar som han har skapat. (Johannes 4:24; Matteus 24:36) ”Himlen” används också synonymt med ”de heligas församling”, dvs. alla trogna änglar. (Psalm 89:5–7)

    I Bibeln används ibland ordet ”himlen” om den del av andevärlden där Jehova bor, hans ”boning”. (1 Kungaboken 8:43, 49; Hebréerna 9:24; Uppenbarelseboken 13:6) Bibeln förutsade att Satan och hans demoner skulle kastas ut ur himlen och alltså inte längre få vara i Jehovas närhet. Men de skulle fortfarande vara kvar i andevärlden. (Uppenbarelseboken 12:7–9, 12)

  3. En hög och upphöjd ställning. ”Himlen” kan också användas som en symbol för en hög ställning, framför allt i samband med makt och myndighet. Enligt Bibeln innehas en sådan position till exempel av:

Hur är det i himlen?

Det sjuder av aktivitet i andevärlden. Där finns hundratals miljoner änglar som gör Jehovas vilja. (Psalm 103:20, 21; Daniel 7:10)

Bibeln beskriver att himlen är upplyst av ett strålande ljus. (1 Timoteus 6:15, 16) Profeten Hesekiel fick se en syn av himlen som utmärktes av ett ”klart ljussken”, och i profeten Daniels syn av himlen fanns ”en ström av eld”. (Hesekiel 1:26–28; Daniel 7:9, 10) Himlen är helig, eller ren, och vacker. (Psalm 96:6; Jesaja 63:15; Uppenbarelseboken 4:2, 3)

Bibeln målar upp en mäktig och storslagen bild av himlen. (Hesekiel 43:2, 3) Men det är omöjligt för oss människor att helt förstå hur himlen är, eftersom andevärlden och det som finns i den övergår vårt förstånd.

^ § 3 Det hebreiska ord som översätts med ”himmel” verkar komma från ett rotord som betyder ”hög” eller ”upphöjd”. (Ordspråksboken 25:3) Se The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, sidan 1029.

^ § 9 I McClintock och Strongs Cyclopedia sägs det att de ”nya himlar” som omtalas i Jesaja 65:17 avser ”en ny regering, ett nytt rike”. (Band IV, sidan 122)

Ta reda på mer

BIBELFRÅGOR

Vilka kommer till himlen?

Många tror att alla goda människor kommer till himlen. Men vad säger Bibeln om det?

BIBELFRÅGOR

Vad är helvetet? Är det en plats där man plågas för evigt?

Pinas de onda i ett brinnande helvete? Är det straffet för synd? Läs Bibelns svar.