Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad är helvetet? Är det en plats där man plågas för evigt?

Bibelns svar

En del bibelöversättningar använder ordet ”helvetet” för det hebreiska ordet ”Sheol” och det motsvarande grekiska ordet ”Hades”, som båda avser den bildliga plats dit alla kommer när de dör. (Psalm 16:10; Apostlagärningarna 2:27) Många tror på ett brinnande helvete. (Se bilden till den här artikeln.) Men det är inte vad Bibeln lär.

  1. De som är i helvetet är omedvetna och kan därför inte känna någon smärta. ”De döda vet ingenting alls ... Det finns ingen verksamhet eller planläggning eller kunskap eller vishet i Sheol.” (Predikaren 9:5, 10)

  2. Goda människor kommer till helvetet. De trogna männen Jakob och Job förväntades komma dit. (1 Moseboken 37:35; Job 14:13; vissa bibelöversättningar återger här det hebreiska ordet ”Sheol” med ”helvetet” medan andra återger det med ”dödsriket”.)

  3. Straffet för synd är död, inte pina i ett brinnande helvete. ”Den som har dött har nämligen blivit frikänd från sin synd.” (Romarna 6:7)

  4. Evig pina skulle strida mot Guds rättvisa. (5 Moseboken 32:4) När den första människan, Adam, syndade sa Gud till honom att det skulle innebära att han helt enkelt skulle upphöra att existera: ”Stoft är du, och till stoft skall du vända åter.” (1 Moseboken 3:19) Om Gud hade tänkt skicka Adam till ett brinnande helvete skulle det här ha varit en lögn.

  5. Gud kan inte ens tänka sig att pina någon för evigt. Läran att han skulle straffa människor i ett brinnande helvete strider helt mot det som Bibeln säger: ”Gud är kärlek.” (1 Johannes 4:8; Jeremia 7:31)