Bibelns svar

Människors försök att skapa fred på jorden har misslyckats och kommer alltid att misslyckas av flera orsaker:

  • Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23) Människan skapades inte med förmågan att styra över andra människor, så de kommer inte att kunna uppnå bestående fred.

  • Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet.” (Psalm 146:3, 4, Bibel 2000) Mänskliga ledare, även de med goda intentioner, kan inte få bukt med grundorsakerna till krigen.

  • I de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här. Ty människorna skall ... vara ... vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod.” (2 Timoteus 3:1–4) Vi lever i ”de sista dagarna” för den här världen, en tid där människors attityder skulle göra det svårt att skapa fred.

  • Ve jorden och havet, ty Djävulen har kommit ner till er i stor förbittring, eftersom han vet att han har en kort tidsfrist.” (Uppenbarelseboken 12:12) Djävulen, Guds fiende, befinner sig i jordens närhet och driver människor att ta efter honom. Så länge som han är ”den här världens härskare” kan vi aldrig få fred på jorden. (Johannes 12:31)

  • Det [Guds rike] skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken [som motarbetar Gud], men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” (Daniel 2:44) Guds rike, inte någon regering på jorden, kommer att införa världsfred. (Psalm 145:16)