Bibelns svar

Om man vill veta när världens undergång kommer, måste man förstå hur ordet ”värld” används i Bibeln. Det grekiska ordet för ”värld” är kọsmos och syftar för det mesta på mänskligheten, särskilt på de människor som inte vill göra Guds vilja. (Johannes 15:18, 19; 2 Petrus 2:5) Ibland syftar kọsmos på hela samhällsstrukturen. * (1 Korinthierna 7:31; 1 Johannes 2:15, 16)

Vad är världens undergång?

En del har kopplat ihop världens undergång med uttrycket ”världens ände”, som finns i en del bibelöversättningar. Det kan också återges med ”avslutningen på tingens ordning” eller ”den här tidsålderns slut”. (Matteus 24:3; Svenska Folkbibeln) Det syftar inte på att jorden ska gå under eller att hela mänskligheten ska utrotas, utan på ett slut för den nuvarande samhällsstrukturen. (1 Johannes 2:17)

Bibeln lär att ”de som gör det onda skall utrotas” så att goda människor ska kunna njuta av livet på jorden. (Psalm 37:9–11) Det här ingripandet kommer att ske under ”en stor vedermöda” som avslutas med ett krig som kallas Harmageddon. (Matteus 24:21, 22; Uppenbarelseboken 16:14, 16)

När kommer slutet?

Jesus sa: ”Om den dagen och timmen vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen, utan bara Fadern.” (Matteus 24:36, 42) Han sa också att slutet skulle komma oväntat, ”vid en timme som ni inte tänker er”. (Matteus 24:44)

Även om vi inte kan veta den exakta dagen eller timmen för slutet visade Jesus att det skulle finnas ett sammansatt tecken, eller en rad händelser, som hjälper oss att förstå när slutet är nära. (Matteus 24:3, 7–14) I Bibeln beskrivs den perioden som ”ändens tid”, ”den sista tiden” eller ”de sista dagarna”. (Daniel 12:4; Bibel 2000; 2 Timoteus 3:1–5)

Kommer det att finnas något kvar efter slutet?

Ja. Jorden kommer fortfarande att finnas kvar, för Bibeln säger: ”Jorden ... skall aldrig i evighet bringas att vackla.” (Psalm 104:5) Jorden kommer också att vara befolkad, för Bibeln lovar: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29) Gud kommer att se till att det blir som han hade tänkt från början:

^ § 3 Det grekiska ordet aiọ̄n har också översatts med ”värld” i en del bibelöversättningar. När aiọ̄n återgetts på det sättet syftar det, precis som kọsmos, på hela samhällsstrukturen.