Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vad är den stora vedermödan?

Vad är den stora vedermödan?

Bibelns svar

Den stora vedermödan kommer att vara den svåraste tid mänskligheten någonsin upplevt. Bibelns profetior visar att den kommer att inträffa under ”de sista dagarna” eller ”ändens tid”. (2 Timoteus 3:1; Daniel 12:4) Det kommer att vara ”en sådan vedermöda som inte har förekommit från början av skapelsen, som Gud skapade, intill den tiden och som inte på nytt skall förekomma”. (Markus 13:19; Daniel 12:1; Matteus 24:21, 22)

Vad kommer att hända under den stora vedermödan?

Vad kommer att hända efter den stora vedermödan?

^ § 5 I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, omnämns falsk religion i symboliska termer som ”det stora Babylon” och ”den stora skökan”. (Uppenbarelseboken 17:1, 5) Det scharlakansröda vilddjuret, som kommer att tillintetgöra det stora Babylon, symboliserar en organisation vars syfte är att förena och representera världens nationer. Till att börja med gick organisationen under namnet Nationernas förbund, men den ersattes sedan av Förenta nationerna.