Gå direkt till innehållet

Vad är den stora prövningen?

Vad är den stora prövningen?

Bibelns svar

Den stora prövningen kommer att vara den svåraste tid mänskligheten någonsin upplevt. Bibelns profetior visar att den kommer att inträffa under ”de sista dagarna” eller ”ändens tid”. (2 Timoteus 3:1; Daniel 12:4) Det kommer att vara ”en prövning som är så stor att något liknande inte har förekommit sedan början av Guds skapelse och aldrig kommer att inträffa igen”. (Markus 13:19; Daniel 12:1; Matteus 24:21, 22)

Vad kommer att hända under den stora prövningen?

Vad kommer att hända efter den stora prövningen?

^ § 5 I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, omnämns falsk religion i symboliska termer som ”det stora Babylon” och ”den ökända prostituerade kvinnan”. (Uppenbarelseboken 17:1, 5) Det scharlakansröda vilddjuret, som kommer att tillintetgöra det stora Babylon, symboliserar en organisation vars syfte är att förena och representera världens nationer. Till att börja med gick organisationen under namnet Nationernas förbund, men den ersattes sedan av Förenta nationerna.