Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad är det stora Babylon?

Vad är det stora Babylon?

Bibelns svar

Det stora Babylon, som det talas om i Uppenbarelseboken, är all falsk religion i världen kollektivt sett, alltså religion som Gud inte godkänner. * (Uppenbarelseboken 14:8; 17:5; 18:21) De här religionerna skiljer sig åt på många sätt, men gemensamt för dem är att de leder människor bort från tillbedjan av den sanne Guden, Jehova. (5 Moseboken 4:35)

Hur man kan identifiera det stora Babylon

  1. Det stora Babylon är symboliskt. Bibeln beskriver det stora Babylon som ”en kvinna” och som ”den stora skökan”. Det sägs också att hennes namn är ”ett religiöst mysterium: ’Det stora Babylon.’” (Uppenbarelseboken 17:1, 3, 5, fotnoten) Eftersom Uppenbarelseboken är skriven ”i tecken” verkar det logiskt att det stora Babylon är en symbol och inte en bokstavlig kvinna. (Uppenbarelseboken 1:1) Dessutom sägs det att hon ”sitter på många vatten”, som representerar ”folk och skaror och nationer och språk”. (Uppenbarelseboken 17:1, 15) Det skulle inte en vanlig kvinna kunna göra.

  2. Det stora Babylon representerar ett globalt system. Hon kallas ”den stora staden, som regerar över kungarna på jorden”. (Uppenbarelseboken 17:18, Svenska Folkbibeln) Hon har alltså inflytande över hela världen.

  3. Det stora Babylon är ett religiöst system, inte ett politiskt eller kommersiellt. Det forntida Babylon var en mycket religiös stad, känd för sina ”trollformler” och ”trolldomskonster”. (Jesaja 47:1, 12, 13; Jeremia 50:1, 2, 38) Där utövade man falsk religion och tillbad alltså inte den sanne Guden, Jehova. (1 Moseboken 10:8, 9; 11:2–4, 8) Härskarna i Babylon satte sig arrogant upp mot Jehova och sann religion. (Jesaja 14:4, 13, 14; Daniel 5:2–4, 23) På samma sätt är det stora Babylon känt för sitt ”utövande av spiritism”. Det visar att det rör sig om ett religiöst system. (Uppenbarelseboken 18:23)

    Det stora Babylon kan inte vara ett politiskt system, för ”jordens kungar” ska gråta över hennes undergång. (Uppenbarelseboken 17:1, 2; 18:9) Det kan inte heller vara ett kommersiellt system, eftersom ”jordens köpmän” också kommer att sörja henne. (Uppenbarelseboken 18:11, 15, Svenska Folkbibeln)

  4. En minnessten av den babyloniske kungen Nabonid med symboler för en triad av gudarna Sin, Ishtar och Shamash.

    Falsk religion passar in på beskrivningen av det stora Babylon. I stället för att hjälpa människor att komma närmare den sanne Guden, Jehova, har falsk religion fått dem att tillbe andra gudar. I Bibeln omtalas det som andlig prostitution. (3 Moseboken 20:6; 2 Moseboken 34:15, 16) Treenighetsläran, läran om en odödlig själ och användningen av bilder i tillbedjan har sina rötter i det forntida Babylon och genomsyrar fortfarande falsk religion. Dessutom har falsk religion tydligt visat att de hellre är ”världens vän” än Guds. Bibeln kallar den sortens svek för andligt äktenskapsbrott. (Jakob 4:4)

    Falsk religion skryter gärna med sina stora rikedomar, vilket passar in på den bild Bibeln ger av det stora Babylon. Hon ”var klädd i purpur och scharlakan och var smyckad med guld och dyrbara stenar och pärlor”. (Uppenbarelseboken 17:4) Det stora Babylon är upphovet till ”vämjeligheterna på jorden”, dvs. de läror och handlingar som drar skam över Gud. (Uppenbarelseboken 17:5) De som tillhör falsk religion beskrivs som ”folk och skaror och nationer och språk” som ger det stora Babylon sitt stöd. (Uppenbarelseboken 17:15)

Det stora Babylon har blodet av ”alla dem som har slaktats på jorden” på sitt samvete. (Uppenbarelseboken 18:24) Historien igenom har falsk religion framkallat krigshets och uppmuntrat till terrorism. Dessutom har den misslyckats med att lära ut sanningen om Jehova, kärlekens Gud. (1 Johannes 4:8) Det har lett till enorm blodsutgjutelse. Det är av goda skäl som de som vill bli godkända av Gud måste ”gå ut från henne”, dvs. ta avstånd från falsk religion. (Uppenbarelseboken 18:4; 2 Korinthierna 6:14–17)

^ § 3 Se artikeln ”Hur kan jag välja rätt religion?”