Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad har tal och siffror i Bibeln för innebörd? Godkänner Bibeln numerologi?

Bibelns svar

Tal och siffror i Bibeln har oftast en bokstavlig innebörd, men ibland har de en symbolisk innebörd. Sammanhanget visar för det mesta om ett visst tal används symboliskt eller inte. Vi kan ta några exempel på vilken symbolisk betydelse en del tal har i Bibeln:

  • 1 Enhet. Jesus bad till exempel till Gud att hans efterföljare skulle ”vara ett, alldeles som du, Fader, är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med dig”. (Johannes 17:21; Matteus 19:6)

  • 2 I juridiska sammanhang kunde två vittnen bekräfta att en sak stämde. (5 Moseboken 17:6) På liknande sätt kunde man bekräfta att en sak var säker och sann genom att upprepa en syn eller ett uttalande. Till exempel när Josef tolkade en dröm som Egyptens farao hade haft sa han: ”Att farao drömde två gånger betyder att Gud har fattat ett fast beslut och att han snart skall sätta det i verket.” (1 Moseboken 41:32, Bibel 2000) I profetior kopplas ibland siffran två ihop med ”horn” för att representera att två regenter styr tillsammans, som profeten Daniel fick förklarat för sig angående det medo-persiska världsväldet. (Daniel 8:20, 21; Uppenbarelseboken 13:11)

  • 3 Tre vittnen bekräftade med säkerhet att något var sant, och om man sa en sak tre gånger slog man fast och betonade det. (Hesekiel 21:27; Apostlagärningarna 10:9–16; Uppenbarelseboken 4:8; 8:13)

  • 4 Det här talet kan symbolisera något som är heltäckande eller som fullständigt uppnår sitt syfte. Till exempel syftar uttrycket ”jordens fyra vindar” på destruktiva krafter som kommer från alla väderstreck och täcker hela jorden. (Uppenbarelseboken 7:1; 21:16; Jesaja 11:12)

  • 6 Eftersom sju står för fullständighet och sex är ett mindre än sju, kan talet sex stå för något som är ofullständigt eller ofullkomligt eller något som kan förknippas med Guds fiender. (1 Krönikeboken 20:6; Daniel 3:1; Uppenbarelseboken 13:18)

  • 7 Det här talet används ofta för att beteckna fullständighet eller att ett arbete fullgörs helt. Till exempel uppmanade Gud israeliterna att marschera runt Jeriko sju dagar i följd och att på den sjunde dagen marschera runt staden sju gånger, och sedan rasade murarna samman. (Josua 6:15) Bibeln innehåller många liknande exempel på att talet sju används på ett sådant sätt. (3 Moseboken 4:6; 25:8; 26:18; Psalm 119:164; Uppenbarelseboken 1:20; 13:1; 17:10) När Jesus sa till Petrus att han skulle förlåta sin broder ”inte ända till sju gånger, utan ända till sjuttiosju gånger”, betydde upprepningen av talet sju ”utan gräns”. (Matteus 18:21, 22)

  • 10 Talet tio betecknar helheten eller summan av något. (2 Moseboken 34:28; Lukas 19:13; Uppenbarelseboken 2:10)

  • 12 Det här talet tycks beteckna en fullständig anordning som Gud har gjort. Till exempel så fick aposteln Johannes i en syn se en stad med ”tolv grundstenar och på dem de tolv namnen på Lammets tolv apostlar”. (Uppenbarelseboken 21:14; 1 Moseboken 49:28) Multipler av 12 kan ha en liknande betydelse. (Uppenbarelseboken 4:4; 7:4–8)

  • 40 Flera domsperioder eller verkställandet av straff förknippades med talet 40. (1 Moseboken 7:4; Hesekiel 29:11, 12)

Numerologi och gematri

De här symboliska betydelserna av tal i Bibeln skiljer sig från numerologi, då man letar efter en ockult betydelse i tal, talkombinationer och summan av tal. Till exempel så har judiska kabbalister analyserat de hebreiska skrifterna med hjälp av något som kallas gematri, vilket innebär att man letar efter ett dolt budskap genom att ge varje bokstav ett siffervärde. Numerologi är en form av spådom, något som Gud fördömer. (5 Moseboken 18:10–12)