Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vad är det scharlakansröda vilddjuret i kapitel 17 i Uppenbarelseboken?

Vad är det scharlakansröda vilddjuret i kapitel 17 i Uppenbarelseboken?

Bibelns svar

Det scharlakansröda vilddjuret i Uppenbarelseboken, kapitel 17, symboliserar en organisation vars syfte är att förena och representera alla världens nationer. Organisationen gick först under namnet Nationernas förbund, men nu heter den Förenta nationerna.

Det scharlakansröda vilddjurets kännetecken

 1. Det är en politisk aktör. Det scharlakansröda vilddjuret har ”sju huvuden” som sägs representera ”sju berg” och ”sju kungar”, eller styrande makter. (Uppenbarelseboken 17:9, 10) I Bibelns bildspråk används berg och djur som symboler för regeringar. (Jeremia 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23)

 2. Avbildar världens politiska system. I Uppenbarelsebokens trettonde kapitel beskrivs ett annat vilddjur med sju huvuden; det representerar det världsvida politiska systemet. Både det djuret och det scharlakansröda djuret har sju huvuden, tio horn och hädiska namn. (Uppenbarelseboken 13:1; 17:3) De här slående likheterna kan inte bara vara en tillfällighet. Det scharlakansröda vilddjuret är en avbildning av det världsvida politiska systemet. (Uppenbarelseboken 13:15)

 3. Får sin makt från andra. Det scharlakansröda vilddjuret ”härrör från” och existerar tack vare andra styrande makter. (Uppenbarelseboken 17:11, 17)

 4. Nära förbundet med religion. I Uppenbarelseboken nämns en kvinna som kallas ”det stora Babylon”, och hon symboliserar all falsk religion. Det sägs också att hon sitter på det scharlakansröda vilddjuret, vilket visar att vilddjuret är starkt influerat av religiösa grupper. (Uppenbarelseboken 17:3–5)

 5. Visar förakt för Gud. Vilddjuret är ”fullt av hädiska namn”. (Uppenbarelseboken 17:3)

 6. Tillfälligt inaktivt. Det scharlakansröda vilddjuret skulle vara inaktivt i ”avgrunden” * men sedan börja agera igen. (Uppenbarelseboken 17:8)

De profetiska kännetecknen uppfylls

Tänk på hur Förenta nationerna och dess föregångare, Nationernas förbund, har uppfyllt Bibelns profetia om det scharlakansröda vilddjuret.

 1. Det är en politisk aktör. Förenta nationerna stöder det politiska systemet genom att den ”grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet”. *

 2. Avbildar världens politiska system. Förenta nationerna menar sig representera majoriteten av världens alla folk och länder. År 2011 fick de sin 193:e medlem.

 3. Får sin makt från andra. Förenta nationerna har sina medlemsländer att tacka för sin existens, och det är de som avgör hur mycket makt och inflytande Förenta nationerna har.

 4. Nära förbundet med religion. Både Nationernas förbund och Förenta nationerna har alltid fått stöd av världens olika religioner. *

 5. Visar förakt för Gud. Förenta nationerna bildades för ”att upprätthålla internationell fred och säkerhet”. * Det här kan verka vara ett ädelt mål. Men det visar att Förenta nationerna i själva verket föraktar Gud, eftersom de påstår att de ska göra det som bara Guds rike kan åstadkomma. (Psalm 46:9; Daniel 2:44)

 6. Tillfälligt inaktivt. Nationernas förbund bildades kort efter första världskriget för att bevara freden. Men de lyckades inte hejda den aggressiva politiken i världen och slutade fungera 1939, när andra världskriget bröt ut. Förenta nationerna bildades 1945 efter andra världskrigets slut och hade samma mål, metoder och uppbyggnad som sin föregångare, Nationernas förbund.

^ § 10 Enligt Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words betecknar det grekiska ordet som översatts med ”avgrund” ett oändligt djup, ett bottenlöst hål. I Bibeln syftar det på en plats, eller ett tillstånd, där man är inspärrad och fullständigt inaktiv.

^ § 13 Se Förenta nationernas stadga, artikel 2.2.

^ § 16 En stor ekumenisk organisation i USA gick 1918 ut med ett uttalande om att Nationernas förbund skulle bli ”det politiska uttrycket för Guds rike på jorden”. (The Church Times, januari 1919, nr 5) I San Francisco samlades år 1965 representanter från buddhismen, hinduismen, islam, judendomen, katolicismen, ortodoxa kyrkor och protestantismen för att be och visa sitt stöd för Förenta nationerna. Och 1979 sa påven Johannes Paulus II att han hoppades att Förenta nationerna ”kommer att förbli det högsta forumet för fred och rättvisa”. (The Papacy: An Encyclopedia, Philippe Levillain, sidan 1079)

^ § 17 Se Förenta nationernas stadga, artikel 1.1.