Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hur känner man igen ”de sista dagarna”?

Hur känner man igen ”de sista dagarna”?

Bibelns svar

I Bibeln står det om vissa händelser och världsförhållanden som skulle vara kännetecknande för ”avslutningen på tingens ordning”, eller ”världens ände”. (Matteus 24:3; Reformationsbibeln) Bibeln kallar den här perioden för ”de sista dagarna” och ”ändens ... tid”. (2 Timoteus 3:1; Daniel 8:19) Här är vissa utmärkande drag på de sista dagarna som är förutsagda i Bibeln:

Är det ”de sista dagarna” nu?

Ja. Både Bibelns kronologi och det som händer i världen visar att de sista dagarna började 1914. Guds rike tog makten i himlen då, och något av det första som hände var att Djävulen och hans demoner kastades ut ur himlen. (Uppenbarelseboken 12:7–12) Sedan dess har de bara kunnat vara verksamma på jorden, och det är tydligt att Djävulen har inflytande på mänskligheten. Det bekräftas av de dåliga förhållanden i världen som gör de sista dagarna till ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Timoteus 3:1)

Ta reda på mer

Vad lär Bibeln?

Lever vi i ”de sista dagarna”?

Ta reda på vilka handlingar och attityder runt omkring oss som bevisar att vi nu lever i de sista dagar som Bibeln förutsagt.

VAKTTORNET

Behöver man vara rädd för världens ände?

Du kanske blir förvånad över vad Bibeln egentligen säger om slutet för världen.

BIBELFRÅGOR

Vad är striden vid Harmageddon?

Ordet Harmageddon förekommer bara på ett ställe i Bibeln, men själva striden omtalas på flera ställen.