Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vilkas namn är skrivna i ”livets bok”?

Bibelns svar

”Livets bok”, som också kallas ”livets skriftrulle” eller ”en minnesbok”, innehåller namnen på dem som väntar på att få gåvan evigt liv. (Uppenbarelseboken 3:5; 20:12; Malaki 3:16) Det är Gud som avgör vilka namn han vill skriva i den, grundat på den tro och lydnad varje enskild person visar. (Johannes 3:16; 1 Johannes 5:3)

Gud har bevarat var och en av sina trogna tjänare i sitt minne, som om de var uppskrivna i en bok, ända sedan ”världens grundläggning”. (Uppenbarelseboken 17:8) Den trogne mannen Abel var tydligtvis den förste som fick sitt namn skrivet i livets bok. (Hebréerna 11:4) Livets bok är inte bara en opersonlig lista på namn, för Jehova är en kärleksfull Gud som ”känner dem som är hans”. (2 Timoteus 2:19; 1 Johannes 4:8)

Kan ett namn raderas ur ”livets bok”?

Ja. Gud sa om människor i forntida Israel som vägrade följa honom: ”Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.” (2 Moseboken 32:33) Men om vi fortsätter vara trogna kommer vi ha kvar våra namn i ”livets skriftrulle”. (Uppenbarelseboken 20:12)