Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Kan Gud ångra sig?

Bibelns svar

Ja, det kan han. Han kan ångra, eller ändra, sitt beslut när människor ändrar sitt uppförande. När Gud till exempel hade varnat människorna i det forntida Israel för vad deras handlingar skulle leda till, sa han: ”Kanske lyssnar de och vänder om, var och en från sin onda väg, och då skall jag känna ånger över den olycka som jag tänker verkställa mot dem på grund av deras onda gärningar.” (Jeremia 26:3)

Eftersom det står ”känna ånger” skulle det kunna låta som att Gud kan göra misstag. Men det hebreiska ordet i grundtexten kan betyda att någon ändrar inställning eller ett beslut. Professor Abraham Heschel skriver i sin bok The Prophets: ”När någon ändrar sitt uppförande ändrar Gud sin dom.” Vissa bibelöversättningar, till exempel 2013 års revidering av New World Translation, har ibland översatt det här ordet med att Gud ändrar sig.

Men bara för att Gud kan ångra, eller ändra, sig betyder det inte att han måste göra det. Här är några exempel på när Bibeln säger att Gud inte har ångrat sig:

  • Balak kunde inte få Gud att ångra sig och förbanna Israel. (4 Moseboken 23:18–20)

  • När Saul, Israels kung, fortsatte att göra det som var ont, ångrade inte Gud sitt beslut att förkasta honom som kung. (1 Samuelsboken 15:28, 29)

  • Gud kommer att hålla sitt löfte om att låta sin son vara präst för evigt. Han kommer inte att ångra sig. (Psalm 110:4)

Står det inte i Bibeln att Gud aldrig förändras?

Jo, i Bibeln står det att Gud säger: ”Jag är Jehova; jag har inte förändrats.” (Malaki 3:6) Och i en annan vers står det: ”Hos honom [Gud] finns ingen förändring som i skuggans växlingar.” (Jakob 1:17) Men det motsäger ändå inte att Gud kan ångra, eller ändra, sig. Han är oföränderlig på det sättet att hans personlighet aldrig förändras, och han ändrar inte heller sina normer för kärlek och rättvisa. (5 Moseboken 32:4; 1 Johannes 4:8) Men beroende på omständigheterna kan han ibland ge olika anvisningar. David fick till exempel motsatta anvisningar från Gud om hur han skulle handla i två olika strider, men det gick ändå bra båda gångerna. (2 Samuelsboken 5:18–25)

Ångrar Gud att han skapade människor?

Nej, men han blir ledsen när han ser att de flesta människor struntar i honom eller tar avstånd från honom. I Bibelns beskrivning av hur situationen var på jorden före den stora översvämningen på Noas tid, sägs det: ”Jehova ångrade att han hade gjort människorna på jorden, och han kände sig sårad i sitt hjärta.” (1 Moseboken 6:6) Det hebreiska ord som har återgetts med ”ångrade” i den här versen skulle också kunna återges med ”ändra inställning”. Gud ändrade inställning till de flesta som levde innan översvämningen, eftersom de hade blivit onda. (1 Moseboken 6:5, 11) Men även om han blev ledsen för att de valde en dålig livsstil ändrade han inte inställning till hela mänskligheten. Han såg faktiskt till att den bevarades genom att låta Noa och hans familj överleva översvämningen. (1 Moseboken 8:21; 2 Petrus 2:5, 9)