Bibelns svar

Gud har inte en bokstavlig hustru som han har fått barn med. Men han har skapat allt liv. (Uppenbarelseboken 4:11) Därför kallas Adam, den första människa som Gud skapade, ”son till Gud”. (Lukas 3:38) Bibeln lär också att Gud skapade Jesus. Därför kallas även Jesus ”Guds Son”. (Johannes 1:49)

Gud skapade Jesus innan han skapade Adam. Aposteln Paulus sa om Jesus: ”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse.” (Kolosserna 1:15) Jesus fanns till långt innan han föddes i ett stall i Betlehem. Bibeln säger faktiskt att hans ”ursprung är från forna tider, från en avlägsen forntids dagar”. (Mika 5:2) Som Guds förstfödde son var Jesus en andevarelse i himlen innan han föddes som människa på jorden. Jesus själv sa: ”Jag har kommit ner från himlen.” (Johannes 6:38; 8:23)