Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vad är Kristus ankomst?

Vad är Kristus ankomst?

Bibelns svar

Flera ställen i Bibeln pekar fram emot den tid då Kristus ska komma för att döma alla människor på jorden. * Till exempel står det i Matteus 25:31–33:

”När Människosonen [Jesus Kristus] kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom, då skall han sätta sig på sin härliga tron. Och alla nationerna skall samlas inför honom, och han skall skilja människor från varandra, alldeles som en herde skiljer fåren från getterna. Och han skall ställa fåren på sin högra sida, men getterna på sin vänstra.”

Det här dömandet kommer att ske under en unik period i människans historia: den stora vedermödan. Den turbulenta perioden kommer att avslutas med Harmageddonkriget. (Matteus 24:21; Uppenbarelseboken 16:16) Getterna i Jesus liknelse syftar på hans fiender, och de kommer att dömas till ”evig undergång”. (2 Thessalonikerna 1:9; Uppenbarelseboken 19:11, 15) Däremot kommer fåren, dvs. Jesus trogna tjänare, att få ”evigt liv”. (Matteus 25:46)

När kommer Kristus?

Jesus själv sa: ”Om den dagen och timmen vet ingen något.” (Matteus 24:36, 42; 25:13) Men han beskrev ändå ett synligt, sammansatt tecken som skulle känneteckna perioden före hans ankomst. (Matteus 24:3, 7–14; Lukas 21:10, 11)

Kommer Kristus i andlig eller kroppslig gestalt?

Jesus fick en andlig kropp när han uppväcktes. Alltså kommer han inte i kroppslig gestalt, utan som en andevarelse. (1 Korinthierna 15:45; 1 Petrus 3:18) Det stämmer med det Jesus sa till sina lärjungar dagen innan sin död. Då sa han: ”Ännu en liten stund och världen skall inte längre se mig.” (Johannes 14:19)

Vanliga missuppfattningar om Kristus ankomst

Missuppfattning: När Bibeln säger att människor ska se Jesus ”komma på himlens moln” betyder det att Jesus kommer att vara synlig vid sin ankomst. (Matteus 24:30)

Fakta: Bibeln kopplar ofta ihop moln med något som är dolt för det mänskliga ögat. (3 Moseboken 16:2; 4 Moseboken 11:25; 5 Moseboken 33:26) Ett exempel är när Gud sa till Mose: ”Jag kommer till dig i ett mörkt moln.” (2 Moseboken 19:9) Men Mose såg inte Gud rent bokstavligt. Det kommer att vara på samma sätt när Jesus kommer ”på himlens moln”. Uttrycket syftar på att människor kan uppfatta hans ankomst, och inte att de kan se hans kroppsliga gestalt.

Missuppfattning: I Uppenbarelseboken 1:7 står det i samband med Kristus ankomst att ”varje öga skall se honom”, och det ska förstås bokstavligt.

Fakta: De grekiska orden i Bibelns grundtext för ”öga” och ”se” används inte alltid i samband med bokstavlig syn, utan kan ibland betyda att man uppfattar, urskiljer eller förstår något. * (Matteus 13:15; Lukas 19:42; Romarna 15:21; Efesierna 1:18) Den uppståndne Jesus omtalas i Bibeln som han ”som bor i ett otillgängligt ljus, som ingen människa ... kan se”. (1 Timoteus 6:16) Uttrycket ”varje öga skall se honom” betyder därför att alla människor ska förstå att Jesus är den som verkställer Guds domar. (Matteus 24:30)

Missuppfattning: Orden i 2 Johannes 7 visar att Jesus ska komma i kroppslig gestalt.

Fakta: I den bibelversen står det: ”Många bedragare har nämligen gått ut i världen, sådana som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet.”

På aposteln Johannes tid var det en del som förnekade att Jesus hade kommit till jorden som människa, eller ”i köttet”. De kallades gnostiker. Andra Johannes 7 skrevs för att slå hål på deras falska påståenden.

^ § 3 En del använder uttrycket ”andra ankomst” när de pratar om Kristus ankomst, men det uttrycket finns inte i Bibeln.

^ § 14 Se Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna (1934), sidan 154 och 160.