Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hur såg Jesus ut?

Hur såg Jesus ut?

Bibelns svar

Ingen kan veta exakt hur Jesus såg ut, eftersom det inte finns någon beskrivning av hans utseende i Bibeln. Det tyder på att Jesus utseende inte är så viktigt. Men Bibeln ger vissa ledtrådar till hur han kan ha sett ut.

  • Utmärkande drag: Jesus var jude och ärvde därför förmodligen typiska judiska drag från sin mamma. (Hebréerna 7:14) Det verkar inte som att hans utseende var särskilt iögonfallande. Vid ett tillfälle reste han i hemlighet från Galileen till Jerusalem utan att någon kände igen honom. (Johannes 7:10, 11) Och tydligen stack han inte heller ut bland sina apostlar. Judas Iskariot var till och med tvungen att identifiera Jesus för mobben som kom för att gripa honom. (Matteus 26:47–49)

  • Hårlängd: Det är inte troligt att Jesus hade långt hår, eftersom Bibeln säger att ”om en man har långt hår, är det en vanära för honom”. (1 Korinthierna 11:14)

  • Skägg: Jesus hade skägg. Han levde enligt judisk lag, som förbjöd män att ”förstöra kanten av ... [sitt] skägg”. (3 Moseboken 19:27; Galaterna 4:4) Bibeln nämner också Jesus skägg i en profetia om hans lidande. (Jesaja 50:6)

  • Kropp: Allt tyder på att Jesus var välbyggd. Han gick hundratals mil under sin tjänst. (Matteus 9:35) Två gånger renade han det judiska templet. Då välte han omkull borden till dem som växlade pengar, och vid ett av de tillfällena drev han ut boskap med en piska. (Lukas 19:45, 46; Johannes 2:14, 15) McClintock och Strongs Cyclopedia konstaterar: ”Hela evangelieskildringen vittnar om att Jesus hade god hälsa och var fysiskt stark.” (Band IV, sidan 884)

  • Ansiktsuttryck: Jesus var vänlig och omtänksam, och det märktes utan tvekan i hans ansiktsuttryck. (Matteus 11:28, 29) Alla slags människor kom till honom för att få tröst och hjälp. (Lukas 5:12, 13; 7:37, 38) Även barn trivdes med Jesus. (Matteus 19:13–15; Markus 9:35–37)

Missuppfattningar om Jesus och hans utseende

Missuppfattning: En del påstår att Jesus måste haft afrikanskt ursprung eftersom Uppenbarelseboken beskriver hans hår som ull och hans fötter som ”fin koppar när den glöder i en ugn”. (Uppenbarelseboken 1:14, 15)

Fakta: Uppenbarelseboken är skriven ”i tecken”. (Uppenbarelseboken 1:1) Den här beskrivningen av Jesus hår och fötter är symbolisk. Den illustrerar Jesus egenskaper efter att han blev uppväckt och är inte en beskrivning av hans utseende när han var här på jorden. När det står i Uppenbarelseboken att Jesus ”huvud och hans hår [var] vitt som vit ull, som snö” är det färgen på håret som tas som jämförelse, inte strukturen på det. (Uppenbarelseboken 1:14) Det skulle representera den vishet Jesus fått efter att ha levt länge. (Uppenbarelseboken 3:14) Den här versen beskriver inte att Jesus hår hade samma struktur som ull, lika lite som den beskriver att hans hår hade samma struktur som snö.

Jesus fötter såg ut som ”fin koppar när den glöder i en ugn”. (Uppenbarelseboken 1:15) Och hans ansikte var ”som solen när den lyser i sin kraft”. (Uppenbarelseboken 1:16) Den här synen måste vara symbolisk, eftersom inga folkslag har en hudfärg som passar in på en sådan beskrivning. Det är en syn av den uppståndne Jesus som den som ”bor i ett otillgängligt ljus”. (1 Timoteus 6:16)

Missuppfattning: Jesus var svag och bräcklig.

Fakta: Jesus var en modig man. Han visade det till exempel när han direkt gav sig till känna för den beväpnade mobben som kom för att gripa honom. (Johannes 18:4–8) Jesus måste också ha varit fysiskt stark för att kunna arbeta som snickare utan tillgång till moderna verktyg. (Markus 6:3)

Men varför behövde Jesus i så fall hjälp med att bära tortyrpålen? Och varför dog han innan de andra som hängde bredvid honom dog? (Lukas 23:26; Johannes 19:31–33) Innan Jesus avrättades hade han försvagats mycket. Han hade varit uppe hela natten, delvis på grund av djup ångest. (Lukas 22:42–44) Under natten hade han misshandlats av judarna, och morgonen därpå hade han torterats av romarna. (Matteus 26:67, 68; Johannes 19:1–3) Sådana faktorer måste ha påskyndat hans död.

Missuppfattning: Jesus var alltid allvarlig och dyster.

Fakta: Jesus återspeglade helt och fullt egenskaperna hos sin himmelske Far, Jehova, som Bibeln beskriver som ”den lycklige Guden”. (1 Timoteus 1:11; Johannes 14:9) Jesus lärde dessutom andra hur man kan bli lycklig. (Matteus 5:3–9; Lukas 11:28) Det här tyder på att Jesus ofta måste ha sett glad ut.